Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü fıkhı ve dini konulara dair iletişim ve haberleşme için web sitesinde yeni bir sayfa

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü, boynundaki şerî, ahlakî ve idari sormluluğun gereği olarak yeni bir dini pencere açtı. Irak’ın içinde ve dışından erişime açık olan bu sayfada müminler; dini konular, fıkhî fetvalar, itikadî mevzular ya da günlük yaşama dair konulara yönelik akıllarına takıla sorulara yanıt alabiliyor.

Söz konusu siteden sorumlu komite üyesi Şeyh Basim el-Fed’em şunları söyledi: “Dosdoğru dinin ilkelerini halkın genelinde daha derinlere işlemeyi hedefleyen Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) aşkıyla yüklü gayretler sonucunda; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Dinyaet İşleri Bölümümüz sürekli açık bir anlık haberleşme aracı geliştirmiştir. Websitemizin yöneticileri tarafından Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan ağa yüklenen bu sayfa; müminlerin herhangi bir konuda fetva bilgisi almak için bölümümüzle iletişim ve haberleşmesini ağlayan bir araçtır.”

“Kolay kullanılan bir sayfa olarak tasarlanıp geliştirilmiş olan bu sayfada şu linkten (Arapçadır) sorular alınmaktadır:”

https://alkafeel.net/religious/index.php?add_quest

“Sorular alındıtan sonra bölümümüz tarafında görevlendirilen ve değerli din adamlarından oluşan bir komiteye – üyelerin her birinin ihtisası göz önüne alarak – sorular yöneltilmektedir. Sorular yanıtlandıktan sonra alınan cevaplar e- posta yoluyla soran kişiye gönderilmektedir.”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü, Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in talimatları üzerine kurlan bölümlerden biridir. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) aşıklarının ve tüm Müslümanların gönlünde ve aklında son derece önemli bir yere sahip olan Mukaddes Türbe; saygıdeğer ziyaretçilerin bilgi ve biliş ihtiyacını karşılayan bir kaynak, Müslümanların barış içinde birlikte yaşamasını destekleyen, saha içerisinde maarifte bilgi ve haberleşmeyi sağlayan, şerî sorularını yanıtlayan ve gerek sosyal, gerek fikri, gerekse de psikolojik olarak topluma destek olan bir bölüm olması için Diyanet İşleri Bölümü’nü geliştirdi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: