چگونه بیماران و معلولان و افراد ناتوان حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (ع) را زیارت میکنند؟

بر كسی پوشیده نیست که آستان مطهر عباسی نسبت به زائران حرم ابوالفضل عباس (ع) چه توجه گسترده ای قائل است. آستان مطهر حضرت عباس (علیه السلام) همواره بر این امر تأکید دارد که هر آنچه که باعث تسهیل در انجام مراسم زیارت ساقی لب تشنگان كربلاء میشود، ارائه دهد واین مسأله را به عنوان نکته‌ای اساسی و ضروری در تمامی کارهای ارتقاء و توسعه صحن مطهر از جمله در دربهای بیرونی آن و ورودی های حرم مطهر لحاظ کرده است.

به موجب تسهیل در ورود زائران به صحن مطهر عباسی، دربها و ورودی های آستان مطهر به گونه ای طراحی و ساخته شده كه زائران ارجمند در تمام سنین به راحتی وارد و خارج حرم شوند. این مهم از طریق توجه به ارتفاع و كوتاهی سطح مکان صورت گرفته است، زیرا كه صحن شریف ارتفاع كمتری نسبت به سطح خیابان اطراف آن دارد. همچنین راهروها و مسیرهای ویژه ای برای افراد معلول و سالخوردگانی که با ویلچر حرکت میکنند، فراهم شده است تا آنها مراسم عبادی خود را بدون مشقت و سختی انجام دهند.

انجام این امر با فاصله بسیاری از ورودی های حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام صورت نمیگیرد، چراکه مسیر و دربی خاص برای افراد معلول و ناتوان و بیماران در طرف مقابل درب العلقمی (درب الفرات) اختصاص داده شده است تا این افراد به آسانی بدون برخورد با زائران دیگر حرکت کنند و ازدحامی نیز رخ ندهد و آنها همچنین به آسانی به ضریح مطهر برسند. اندازه گیری ها در تعیین ارتفاع و شیب محیط مورد توجه قرار گرفته است و بدین ترتیب این درب با دربهای اصلی صحن همخوانی دارد و تکمیل کننده آنها از نظر طراحی است.

علاوه بر اینها، تعدادی از خادمان برای كمک به زائران معلول و بیمار جهت حركت دادن ویلچرهای آنها ارائه راهنمایی های لازم در این مکان خدمت می نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: