Hatırasında bir bakış: Rebîülevvel ayının onunucu günü, Hz.Fatıma Masume’nin (O’na selâm olsun) vefâtı yıldönümü…

Önemli bir hatıranın yaşandığı Rebiülahir ayının onuncu günündeyiz. H. 201 yılında bu günde Hz.İmam Musa Kâzım’ın kızı ve Hz.İmam Rıza’nın bacısı olan Seyyide Fatıma Masume (Allah’ın selâmı hepsine olsun) Kum kentinde vefât etmiştir. Rivayetlerin belirttiği üzere vefât ettiğinde yaşı on sekizi geçmiş değildi. Bu süreç boyunca da tıpkı Haşimoğullarının Hanımefendisi Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başından geçen musibetler gibi zorlu musibetler ve acılar yaşamıştır. Zira hayata gözlerini açtığında Babası Hz.İmam Musa Kâzım (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hapisteydi. Abbasî rejiminin yöneticisi Harun O’nu zifiri karanlık zindanlara attırmış, işkenceler ettiriyordu. Bu süre açısından kısa ömründe kızı Hz.Fatıma Masume (Allah’ın selâmı üzerine olsun) de Abbasîlerin zulmünden çekmişti.

Kum kentine yolculuğu:

Babası Hz.İmam Kâzım (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hapiste olduğu için Hz. Fatıma Masume’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yetiştirilmesini ağabeyi Hz.İmam Rıza (Allah’ın selâmı üzerine olsun) üstlenmiştir. Abbasî rejiminin yöneticisi Memun, Hz.İmam Rıza’yı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Horasan’a çağırtınca tıpkı diğer Ebu Taliboğulları gibi Hz. Masume’yi (Allah’ın selâmı üzerine olsun) de bir korku sardı. Hz.İmam Rıza (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Tus’a yapacağı bu yolculuğunda şehîd olacağını önceden haber vermişti. Hz. Masume (Allah’ın selâmı üzerine olsun) de O’nu bir kez daha canlı görebilme umuduyla yola çıktı. Ancak alışık olmadığı uzun yolculuk onu yorup bitkin düşürdü. Bunun sonucunda da Kum kentinden 70 km uzaktaki Sâve şehrinde yatalak hasta haline geldi. Bu yüzden de Kum kentine götürülmeyi emretti.

Kum’a ulaşması:

Hasta halde Kum şehrine taşınan Hz. Masume’yi (O’na selâm olsun) Kum şehrinin eşrafı (ileri gelenleri) karşıladı. Bunların başında da Musa b. Hazrec b. Sâd el-Eşarî geliyordu. O da Hz. Masume’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) devesinin ylarını tutup evine götürdü ve misafir etti. 17 gün onun evinde yattıktan sonra vefât etti. Musa b. Hazrec de Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) cenaze guslünün verilmesini ve kefenlenmesini emretti. Sonra O’nun cenaze namazını kıldırıp kendisine ait olan ve şu anda Hz. Masume’nin (O’na selâm olsun) Türbesinin yer aldığı bir toprak parçasına defnetti. Kabrin üzerine de sazlardan bir çatı yaptı. Hz.İmam Muhammed Cevâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) o kabrin üzerine Kubbe yaptırıncaya kadar da kabir aynı şekilde kaldı.

Vefâtı

Hz. Masume (O’na selâm olsun) Kum kentinde “Beytunnur” adı verilen ve şu anda “Setiye” medesesinin bulunduğu yerde geçirdiği on yedi günde ibadet ve dua ile meşgul oldu. En son da Rebiülâhir ayının onuncu gününde (On ikinci olduğu da söylenmiştir) Ağabeyi’ni son bir kez daha göremeden önce hayata gözlerini yumdu. Kum’da görkemli bir alay eşliğinde cenazesi teşyi edildi ve Babilan kabristanlığında toprağa verildi. Şu an Türbesi’nin bulunduğu yer de orasıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: