فراخوان مشاركت در طرح پژوهشی (ما و مسائل زنان)

مرکز اسلامی پژوهشهای استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی، در راستای پروژه های تحقیقاتی اجتماعی، محققان و پژوهشگران را به شرکت در طرح پژوهشی موسوم به (ما و مسائل زنان) فراخوانده است.

این پژوهش اجتماعی با هدف بررسی مساله زنان در جامعه اسلامی مطرح و به جریانهایی که در طول دو قرن با نگرش واقع گرایانه و از طریق ارائه گفتمان اسلامی با محوریت زنان پرداخته است. علاوه بر این به نقد طرح هایی می پردازد که در غرب و یا جهان اسلام با تاثیر پذیرفتن از فضای غربی شکل گرفته است.


این مرکز، زمینه و محورهای این پژوهش را به شرح ذیل اعلام نموده است :

۱. اسلام و زن : ( منشأ اسلامی مسائل زن)

- زن در قرآن
- زن در احادیث شریفه
- نظام حقوق زنان: (حقوق و وظایف، مشارکت های سیاسی، اجتماعی، کرامت، خانواده و غیره)
- مقایسه زن در اسلام با سایر ادیان
- مقایسه زن در اسلام و جوامع غربی
- شبهات و پاسخ ها: (ارث، دیه، امومت، قوامت، چند همسری، ختنه، ازدواج کودکان، حجاب، طلاق و غیره)
- نقد گفتمان سکولار در قبال زنان (افراد و طرح ها)

۲. فمنیست و جنسیت : (نگرش تحلیلی نقدی)

- تاریخ و دوره ها در غرب
- تاریخ و دوره ها در جهان اسلام و عرب
- پروژه ها و برنامه ها: (اخلاق، زبان زنان ، نظریه شناخت زنان، سیاست در بین زنان، روانشناسی زنان، هنر زنانه، آموزش و پرورش و غیره و همچنین مسائل جنسیت)
- نقد گفتمان غربی در قبال زنان


۳. قطعنامه های سازمان ملل و نشست های جهانی ویژه در مورد زنان (نگرش تحلیلی نقدی)


- قوانین نشر و اسلوب کار

باید پروپوزالها در زمینه های مذکور از طریق ایمیل به نشانی islamic.css.lb@gmail.com به اداره تحریریه ارسال و نکته های ذیل مبذول گردد:

- ارتباط با مدیریت تحریریه جهت ثبت موضوع
- ارائه چکیده ای از پژوهش پیش از آغاز آن.
- عدم اکتفا به روایت و توصیف و لزوم نقد و رد.
- تعداد صفحات پژوهش بیش از 25 صفحه نباشد.
- مهلت ارسال پژوهش 5 ماه است.
- پژوهش تحت مالکیت مرکز بوده و مرکز حق بازنشر و یا ترجمه آن را دارد.
- به پژوهشگر پاداش نقدی اعطا می شود.
- ملاحظات کمیته علمی در نظر گرفته می گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: