حضور هیأتی از آستان مطهر عباسی در نشست علمی دانشکده فقه نجف اشرف

هیأتی به نمایندگی از آستان مطهر عباسی در نشست علمی دانشکده فقه در استان نجف اشرف حضور یافت.

این نشست علمی با عنوان «مهمترین اشتراكهای بین شیعه و كاتولیكها و چشم اندازهای آینده همكاری بین دو طرف و رویارویی با چالشها» برگزار شد.

علت حضور هیأت آستان مطهر عباسی در این نشست در راستای سیاست این آستان برای برقراری ارتباط با خارج از آستان و در پاسخ به دعوت دانشکده فقه نجف اشرف بوده است.

در رأس این هیأت عمار الهلالی، رئیس بخش امور معارف اسلامی و انسانی، و نیز شیخ ضیاء الدین الزبیدی، مدیر مركز علوم و تفسیر قرآن و چاپ آن، حضور داشتند.

در این جلسه تعدادی از كشیشان كاتولیک از فرانسه و گروهی از متخصصان حضور داشتند. این نشست با سخنرانی رئیس دانشکده فقه آغاز شد. سپس دكتر إمانوئل از فرانسه، مهمترین مبانی تفكر كاتولیک را تشریح كرد. پس از آن دکتر عبدالامیر زاهد، از اساتید دانشگاه مهمترین وجوه شباهت و تفاوت دو طرف را بیان نمود.

این جلسه با اظهارنظرها و طرح نکاتی از سوی اساتید و متخصصان حاضر در جلسه پایان یافت. حسن ختام جلسه سخنرانی سید محمد علی بحرالعلوم، رئیس انجمن نشر و بنیانگذار دانشکده فقه بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: