ادامه برنامه فرهنگی آستان قدس عباسی برای دومین سال متوالی در دانشکده ها و دانشگاه های عراق

برای دومین سال متوالی واحد روابط دانشگاهی آستان قدس عباسی در چارچوب طرح ملی «جوانان الکفیل : فتیة الکفیل» برنامه فرهنگی خود موسوم به "دیوار فرهنگی" را دنبال می کند.

این برنامه عبارت است از انتشار تابلوها و پوسترهایی که بر روی آن احادیث شریف نبوی (ص) و احادیث ائمه اطهار(علیهم السلام) با مفاهیم آموزشی و اخلاقی وهمچنین احادیثی که به علم، یادگیری و تقویت فرهنگ دانشجویان ترغیب و بر بعد ملی و تقویت مفاهیم آن در اذهان آنها تاکید دارد.

این برنامه بخشی از طرح بزرگی است که به منظور مشارکت در ارتقای سطح دینی دانشجویان تدوین شده و در سطح علمی آنها منعکس خواهد شد. این برنامه دارای طراحی های جذاب و پیرو برنامه زمانی و مکانی است که بخش روابط دانشگاهی آستان در موسسه آموزشی تدوین کرده است ومطابق با سن و سطح فکری و علمی دانش آموزان ودانشجویان است.

مدیریت دانشگاهها و موسسات نیز به نوبه خود این اقدام را ستوده و از آستان قدس عباسی به دلیل ارج نهادن به تربیت دانشجویان و مشارکت در ارتقای سطح دینی و علمی آنها تقدیر کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: