برگزاری دوره آموزشی ویژه کادر رسانه ای بخش پرورش و آموزش عالی آستان مطهر عباسی

بخش پرورش و آموزش عالی در آستان مطهر عباسی برای کادر رسانه ای خود دوره هایی به منظور ارتقاء سطح فعالیت آنها برگزار کرد.

این بخش دوره رسانه ای را جهت ارتقای سطح رسانه ای و همسویی با تحولات حاصله در این زمینه برپا نمود. این دوره 14 روز طی دو ساعت در هر روز ادامه می‌یابد. این دوره با همکاری با بخش امور فکری و فرهنگی در آستان مطهر عباسی برگزار گشته است.

در همین راستا، علی الخباز، مسئول واحد رسانه در بخش امور فکری و فرهنگی در آستان مطهر عباسی که در این دوره نیز سخنرانی ایراد کرد، در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت: این سخنرانی تکمیل کننده سخنرانی هایی بود که افراد پیش از من بر اساس برنامه ای که تدوین شده بود، ایراد کردند. ما در سخنرانی خود به صورت تفصیلی دلایل تنوع در نگارش را که باید نویسنده آنها را رعایت کند، همچون روش ایجاد شگفتی و الهام در مخاطب را تشریح کردیم.

وی تصریح کرد: در سخنرانی‌های آتی، درمورد پاره ای از مسائل مربوط به نوشتن اخبار و روشهای تدوین و هنرهای مختلف آن صحبت خواهیم کرد تا اصحاب رسانه بتوانند در نوشتن خلاقیت آزاد داشته باشند. ما همچنین به موضوع رسانه اینترنتی و چگونگی اجتناب از روشهایی که اندیشه فرهنگ حقیقی را سست میکند و نیز تلاش برای به کار گیری بهتر از رسانه اینترنتی را بررسی می‌کنیم.

شایان ذکر است که این دوره برای پرسنل واحد رسانه در بخش پرورش و آموزش عالی در آستان مطهر عباسی و برای هماهنگ کنندگان رسانه ای در مدارس مجموعه آموزشی العمید برگزار شده است تا آنها را حرفه ای تر و بی طرف تر در پرداختن به رخدادها قرار دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: