Ziyaretçilere güvenli ortamlar yaratmak için: Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi 800’den fazla modern gözetleme kamerası temin ediyor

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesinin idaresi meşru yönetimin başına geçtiğinden beri birçok hususu kendi uhdesine almaktadır. Bunlardan biri de ziyaretçilerin psikolojisi açısından büyük öneme sahip olan güvenlik önlemleri konusudur. Mukaddes Türbe idaresi ziyaretçinin Irak’ta yaşanan durumun gölgesinde dahi ziyaretini güven ve asayiş içerisinde, gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceği bir ortamı gerçekleştirmeye katkıda bulunmak için gerek insan gerekse de araç kaynaklarını seferber etti. Bu kapsamda sayıları 800’ü aşan, Irak’ta ilk defa kullanılan, gelişmiş ve modern dijital kameralar ile güvenlik amaçlı gözetleme yapılıyor. Kameraların beslemesi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın içinde ve dışında sayıları altmışı aşkın fiberoptik kablo aracılığıyla yapılmaktadır.

Uluslararası El-Kefîl Ağı kamera gözetleme sisteminin kontrol odasına giderek yapılan çalışmaları izledi. Adeta arı kovanı gibi çalışan bu odada küçük ve büyük bilgisayar ekranları üzerinden kapsamlı bir izleme ve analiz yapılıyor. Biriken deneyimin sonucunda becerilerini geliştiren Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Telekomünikasyon Şubesinin çalışmaları hakkında Şube sorumlusu Müh. Firas Abbas Hamza’dan bilgi aldık: “Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından iki yılı aşkın bir süre önce inşa edilen güvenlik gözetleme sistemi Irak düzeyinde gelişmiş bir sistem olup birçok niteliğe sahiptir. Telekomünikasyon Şubesi’nin teknik personeli de bu imkanları yönetecek, bunlarla çalışacak ve yaşanan yenilikleri sürekli yakından takip edecek kabiliyet ve dirayete sahip olmuştur. Bu anlattığımız sistem; birçok sistemden oluşan tam teşekküllü bir üst sistemin bir parçasıdır. Gayesi de; ziyaretçilere güven ve asayiş içerisinde bir ortam sağlamaya ve onların güvenliğini sarsmayı isteyen herkesin önünü kesmeye katkıda bulunmaktır. Zira bu üst sistem; diğer Mukaddes Türbe bölümlerinin güvenli bir atmosfer yaratmak için harcadığı çabalara çok iyi bir destekçi olmuştur.”

“800 aşkın kamera ile 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde izleme yapılmaktadır. Kameralar şu taraflara dağıtılmıştır:”

  • - Harem-i Mutahhar bölümünün içi.
  • - Ana avlunun (Sahn-ı Şerîf) içi.
  • - Ana avlunun altındaki yer altı avlusu ve genişleme alanı.
  • - Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun civarındaki bölgeler.
  • - Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ana ve ara yollarına götüren yollar.
  • - Dış kontrol noktaları.“Sistemimiz, kameralar ve çalışan personel aracılığıyla yüzlerce vakayı açığa çıkarmayı başardık. Daha önce yaygın bir şekilde yaşanan hırsızlık vb vakaları bu sayede yavaş yavaş yok olmaya başladı. Polis tarafından aranan kişiler vb yasal süreç nedeniyle gözaltına alınması istenen kişiler konusunda da Mukaddes Kerbelâ Polis Müdürlüğü ve Mukaddes Hz. Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ile bir koordinasyonumuz bulunmaktadır. Bu kapsamda çok sayıda suçlunun fotoğrafıyla birlikte açığa çıkmasını ve birçok şüphelinin tutuklanmasını sağladık. Bu da bu sistemde çalışan personelin sahip olduğu güvenlik sezgisi sayesinde olmuştur.”“Bir de geleceğe dönük bir planımız vardır. Bu plan doğrultusunda bir yandan kapsama alanının genişlemesi; öte yandan da sistemlerimizde takip edilen yazılımlarda en son yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek için çalışacağız.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: