موفقیت واحد حمایت و امداد رسانی آستان قدس عباسی در اجرای کمپین "الانسانیه تجمعنا"

واحد حمایت و امداد رسانی آستان قدس عباسی وابسته به یگان رزمی العباس (علیه السلام) از موفقیت کمپین موسوم به (الإنسانیة تجمعنا: انسانیت ما را گرد هم می آورد) خبر داد كه به منظور حمایت از ایزدی های موصل و با مشارکت دوازده استان راه اندازی شده است.

در جریان نشستی که در مجتمع العلقمی، مقر فرماندهی یگان رزمی العباس (علیه السلام) با مدیریت عباس العكایشی، مسئول واحد حمایت و امداد رسانی آستان برگزار شد، یگانهای حمایتی و امداد رسانی استانها و مسئولان این یگانها حضور یافتند.

العکایشی طی این دیدار عملكرد موكبهای حمایت لجستیكی مرتبط با این واحد و یگانهای وابسته به آن در استانها را در اجرای "کمپین الانسانیة تجمعنا" ستود. این نشست، موضوعات مهمی را كه می تواند موجب تقویت فعالیت این واحد و یگانهای آن شود، مورد بررسی قرار داد.

فعالیت این کمپین که در آن یگانهای حمایتی و امداد رسانی از دوازده استان و نیز کمپین الوفا حضور داشتند، به ارائه کمک ها و امداد رسانی محدود نشد بلکه طی آن، دیدارهایی با برخی خانواده های مسیحی جهت تحکیم روابط میان اقشار ملت عراق صورت گرفت.

شایان ذکر است، این کمپین بخشی از چند کمپینی است که در گذشته توسط یگانهای امداد رسانی و حمایتی استانهای مختلف اجرا شده است. پیشتر نیز کمپینی برای حمایت از ایزدی ها جهت همبستگی با این افراد به دلیل درد و رنج هایی که به دلیل اقدامات غیر انسانی داعش متحمل شده بودند، راه اندازی شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: