Irak düzeyinde bir ilk: Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden örnek sedir çiftliği

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi geçmişten bu yana üstlenmiş olduğu, Irak’taki tarım realitesini kalkındırmayı ve tüketen bir tarımdan üreten bir tarıma dönüştürmeyi hedefleyen tarım uzmanlık projeleri dizisine yeni bir halka daha ekledi. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bu kapsamda 105000 m2lik bir örnek Sedir yetiştirme ormanı inşa ediyor. Nadir, besleyici ve üretim kapasitesi yüksek sınıfların yetiştireleceği bu ormanda geniş çöl alanları değerlendirilecek ve “Yeryüzü onu yaşatanındır” hadîs-i şerifi parola edinilerek kurak alanlar yeşilliğe dönüştürülecek.

Yüksek niteliklere sahip olan ve modern tekniklere başvurulan proje; bu girişimi yapabilecek yeterli liyakat ve deneyime sahip olan Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hizmet İşleri Bölümü El-Kefîl Fidelikleri Grubu çalışanları tarafından uygulandı.

Proje ile ilgili olarak Hizmet İşleri Bölümü Başkanı ve projenin genel danışmanı Hacı Halîl Henûn’dan bilgi aldık: “Örnek Sedir Yetiştirme Ormanı, örnek hurma ağacı yetiştirme ormanı projesinin gerçekleştirdiği projes sonrası ortaya çıkmıştır. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin ortaya attığı düşünce ve önerilerin bir parçasıdır. Biz de bu öneriyi netleştirip üzerinde tartıştık; bu tartışma sonucu ortaya çıkan fikirleri de pratiğe dönüştürdük. Neticede Irak’ta ilk defa uygulanan ve nadir türlerin olacağı bir Sedir yetiştirme ormanı ortaya çıktı. Mevki için de Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından devralınan Necef- Kerbelâ yolu üzerindeki bir araziyi tercih ettik. Bu proje aracılığıyla gıda ve tıp sektörlerinde kullanılan bu ürüne duyulan ihtiyacı (yerli üretim ürünlerimizle) karşılamaya katkıda sağlamayı ümit ediyoruz. Proje ayrıca Mukaddes Kerbelâ eyaletindeki yeşil alanları arttırmaya ve kurak alanların değerlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. Proje buna benzer projelerin uygulanabilmesi için bir test proje de sayılıyor. Çünkü nar ve incir gibi başka meyvelere yönelik örnek çiftlikler kurma niyetimiz de vardır.”

El-Kefîl Fidelikleri Grubu Sorumlusu Tarım Müh. Müeyyd Hatif ise proje ile ilgili olarak şunlaır söyledi: “Sedir yetiştirme ormanımız örnek çiftliklerimizden biridir. Gelecekte bunların daha fazlasını kuracağız. Çiftliğimiz 105 bin m2lik bir arazi üzerine kurulmuş olup her biri yaklaşık 22500 m2lik olmak üzere toplam beş parselden oluşmaktadır. Çiftlik için ekime başlamadan önce bir grup hazırlık çalışması yapılmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır:”

  • - Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı laboratuarlarda toprağın etüdü ile toprağın ve suyun doğal analizlerinin yapılması. Bunlar kalsiyum oranının ve ekim için ideal yöntemin belirlenmesi için yapılmıştır.
  • - Çiftlik için tasarım çalışması yapılmış ve sedir ağaçlarının ekileceği yerler belirlenmiştir.
  • - Ağaçların sulaması için yeraltı suları bazlı bir modern ve gelişmiş sulama şebekesi kurulmuştur.
  • - Böcek öldürücü ilaçlar serpildi; toprağın tuzluluk oranının azaltılmasına katkıda bulunması ve fidanların hızla filizlenmesine yardımcı olan gübreler uygulandı.“İlk aşama kapsamında Irak’tan ve Irak’ın dışından getirilen 1900 fidan ekildi. Bunlar elmalı, zeytinli, armutlu vb iyi sınıflardandır. Bununla birlikte çiftliği koruması için sedir ve okaliptüs gibi çöle yatkın ağaçlardan yapılmış bir doğal rüzgar bariyeri yapılmıştır.”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarım sektörüne yönelik çok sayıda projeyi uhdesine almış ve ülke ekonomisinin ana damarlarından biri olan tarım sektörüne özel bir önem vermiş olup bu kapsamda hem lojistik hem de personel olarak imkanlarını bu doğrultuda seferber etmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: