Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden binlerce dönümlük çölü yeşil bir vahaya dönüştüren proje önerisi

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kerbelâ’da bulunan kurak arazileri değerlendirme ve bu arazileri zengin yeşilliklere dönüştürmek için örnek bir çiftlik sundu. Çiftlik; Mukaddes Türbe’ye bağlı Mühendislik Projeleri Bölümü’nün üstlendiği “Sakî Çiftlikleri Projesi” adındaki büyük ve stratejik öneme sahip proje kapsamında kuruldu.

Genelde ülkeyi ve özelde de Kerbelâ eyaletini kuşatan kuraklık ve çöl ile mücadele, yeşil alanların arttırılması ve çok sayıda tarımsal mahsul, ağaç ve meyve sebze ekimi yaparak gıda güvenliğini gerçekleştirmeyi hedefleyen proje hakkında Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saiğ’den bilgi aldık: “ ‘Sakî Çiftliği’ projesi Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin uhdesine aldığı projelerden biridir. Bu proje aracığılıyla birçok hedef gerçekleştirmeyi başardık. En önemli hedef de; sulamada yeraltı sularına dayanarak su depolama sağlayabilmek oldu. Bu depolanan sudan herhangi bir acil durumda ya da bir su krizinde yararlanabileceğiz. Her geçen yıl ile birlikte bu krizin sinyalleri de kendini göstermeye başladı zaten. Depolama için 5 kuyu kazdık. Geri kalan alanı da hurma ağaçları ile buğday ve arpa gibi tarımsal mahsuller ekerek değerlendirdik. Kısa bir sürede kendi bünyemizdeki bu alanda uzman olan personelimize dayanarak kumlarla dolu kurak çölü sağı solu çayır çimen ile dolu bir alana dönüştürmeyi başardık.”

Sakî Çiftlikleri’nin en önemli nitelikleri ve ön plana çıkan nitelikleri hakkında Saiğ şunları söyledi:

  • - Projenin toplam alanı 25 milyon m2dir.
  • - En kaliteli hurma türlerinden hurma veren 35 farklı sınıftan toplam 8442 hurma ağacı ekilmiştir.
  • - 50 Artezyen kuyudan çekilen yeraltı suları aracılığıyla sulama yapıldı. Çekilen sular hem sulama hem de depolama için kullanıldı.“Proje birçok başka projeye ve alan eklenmesine öncü bir proje olarak sayılmakta olup şunları hedeflemektedir.”

“İlki: Çöle ait kurak arazilerin değerlendirlimesi ve Kerbelâ’daki tarım realitesini gelişirmek.”

“İkincisi: Bu çiftlikler toz fırtınalarına karşı doğal birer blok edici olacaktır.”

“Üçüncüsü: Ekilenlerle ilgilenmek üzere çalışan istihdam etme fırsatıdır”

“Dördüncüsü: İç piyasayı iyi kaliteli hurmalar ve tarım ürünler sağlayarak desteklemek.”

“Beşincisi: Tarımsal imkanları ve deneyimleri işlevselleştirip bunları doğru yönde, rayına oturtmak.”

“Altıncısı: Artezyen kuyulardan elen fazla su değerlendirilecektir.”

“Yedincisi: Turunçgiller vb başka türden ağaçları ekebilme ve bunlardan yarlanabilme imkanı.”

“Sekizincisi: Modern tarımsal teknolojiler ve makineler dahil edilmiş ve gerek ulusötesi gerekse de yerli deneyimlerden yararlanılmıştır.”

“Dokuzuncusu: Çiftlik; ender türlerdeki hurmaların çoğalabilmesi için kaynak olmuştur.”“Proje öncesi: toprağın elverişliliğinden emin olma vb hususlara yönelik birçok hazırlık çalışması yapıldı. Bunun için muhtelif yerlerden çok sayıda numune alındı ve laboraturda testlere tabi tutuldu. Tuzluluk oranları ve elverişliliğinden emin oldunduktan sonra ekilecek alan belirlenmiş ve her bir ürünün ekimi yapılmıştır. Bunu yaparken zemindeki tümsekler giderilmiş ve hurma ağaçların ile başka türden ürünlerin basılacağı yerler tespit edildi. Proje tam teşekküllü bir sulama sistemi ile donatılmış olup damla sulama tekniği kullanılarak sulama yapılmaktadır.”“Bu projeye has arazilerin istimlakı Irak’taki yürürlükte olan kanunlara uygun bir biçimde yapılmıştır. Bu bitkilerin ekiminde de en moder yöntemler ve makineler kullanılmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: