Mukaddes (O’na selâm olsun) Türbesi’nden depoculara yönelik gelişim kursu

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Depolama Bölümü bünyesindeki personelin yetenek ve becerilerini geliştirme ve depolama alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için özel bir gelişim kursu düzenledi. Depolar Bölümü Planlama ve Depolama Operasyonları Şubesi Sorumlusu ve kurs eğitmeni Ahmed Muhsin Casim; Bölüm bünyesindeki depoculara yönelik düzelenen kurs hakkında Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi verdi: “Bu kurs bu uzmanlığa yönelik düzenlenen beşinci kurs olup Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin birçok bölümündeki depolama sistemleri ile ilişkisi olan şahıslara yöneliktir. Bu kapsamda kursa Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü, Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü, Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni mensuplarına ek olarak Depolama Bölümü’nün yeni mensupları katılmıştır. Önümüzdeki kurslara inşa’Allah diğer bölümlerin (ilgili alanda çalışan) mensupları da katılacaklardır.”

“Kurs her gün ikişer oturumdan oluşan ve üçer saat süren derslerden oluşmaktadır ve beş gün boyunca sürecektir. Derslerde depolama malzemelerinin sayımından tedarik etmeye, tasnife ve depoya giriş çıkış yapan ürünlerin kaydının kontrolüne kadar depolama yönetiminde izlenen prosedürler ele alınmıştır. Kursun sonunda kursiyerlerin ne kadar yararlandıklarını öğrenmek için onları sınava tabi tutacağız.”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi sürekli bir biçimde bünyesindeki bölümlerde ve şubelerde çalışan personeli geliştirmek ve eğitmek amacıyla muhtelif uzmanlık alanlarında ve farklı düzeylerde kurslara tabi tutmakta olup hedefi; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bünyesinde çalışan mensuplara yeni beceriler kazandırmak ve böylelikle Mukaddes Türbe’nin içerisinde yapılmakta olan işleri ilerletmek ve geliştirmektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: