Hatırasında bir bakış: Cemâziyelevvel ayının beşinci günü Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (O’na selâm olsun) mubarek doğum günü yıldönümü

Hicri altıncı yılda Hz.İmam Ali ve Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mubarek yuvası; büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde üçüncü evlatlarına kavuştu. Müminlerin Emîrî Hz.İmam Ali ile Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) ilk kızı Cemâziyelevvel ayının beşinci gününde dünyaya geldi. Allah-u Teâlâ’nın yarattığı en şerefli üç varlık olan Resûlullah Hz. Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin), Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ve Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bulunduğu yuvada gözlerini dünyaya açtı.

Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi yeni dünyaya getirdiği kızını alıp Hz.İmam’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) getirdi. Hz.İmam (O'na selâm olsun) da evlâdını alıp öptü, öptü, öptü. Ardından mubarek anneye döndü. Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerine olsun)da “Bu yeni doğmuş kız çocuğuna isim ver” dedi. Hz.İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) edep ve tevazû içerisinde şöyle dedi: “Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) önce davranacak değilim...” Hz.İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) isim koyma işlemini Hz. Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sunduğu zaman da (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurdu: ‘Rabbimden önce davranacak değilim.” Bunun ardından Hz. Cebrail (O'na selâm olsun) indi ve şöyle dedi: ‘Bu yeni doğmuş kıza “Zeyneb” adını ver. Çünkü Allah O’nun için o ismi seçmiştir.’ Ardından Hz.Cebrail (O’na selâm olsun), Hz.Peygamber’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yeni doğan bu mubarek kızın yaşayacağı musibetlerin haberini verdi. Hz.Peygamber (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) olacakları işittikten sonra ağladı ve şöyle buyurdu: ‘Her kim; bu kızın başına gelen musibetlere ağlarsa tıpkı Ağabeyleri Hasan ile Huseyn’e ağlamış gibidir…’”

“Hz.Zeyneb-i Kubra (O’na selâm olsun) ilmin, marifetin ve vahyin yuvasında büyüdü. Nübüvvetin ve İmametin mektebinde yetişti. Hâtem-ül Enbiyâ Hz.Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin), Vasîsi Hz. Ali b. Ebî Talib’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun), Âlemlerin (İki Cihanın) Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehrâ’nın ve Cennet Gençlerinin Efendileri Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kutlu ilimlerle, ulvî ahlakla ve mubarek yuvasından tarih boyuna tüm saliha müminelere örnek olacak bir şahsiyet olarak mezun oldu.

Hz.Zeyneb-i Kubra (Allah’ın selâmı üzerine olsun) tam bir iffet timsaliydi. Yahya el-Mazinî O’nunla ilgili olarak şu hadisi zikretmiştir: “Bir müddet Müminlerin Emîri’ne (O’na selâm olsun) Medîne-i Münevvere’de komşu olmuştum. Kızı Zeyneb’i yerleştirdiği eve komşuydum. Allah’a yemin olsun ki; ne bir gün O’nun bir karartısını gördüm ne de bir sesini işittim.Dedesi Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ziyaretine çıkmak istediği zaman gece çıkardı. Çıktığı vakit sağında Hasan, solunda Huseyn ve önünde de Müminlerin Emîri olurdu. Kabr-i Şerîf’e yaklaştığı vakit de Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) önden gidip kandillerin ışığını kısardı. Bir kere Hasan bunun nedenini sordu, Müminlerin Emîri de ‘Herhangi bir kimsenin senin bacının karartısına bakmasından çekiniyorum’ diye buyurdu.” Hz. İmam Huseyn (O’na selâm olsun) de Hz.Zeyneb (O’na selâm olsun) O’nu ziyaret ettiği zaman saygı için ayağa kalkar ve O’nu kendi yerine oturturdu.”

Hz.Zeyneb-i Kubra (O’na selâm olsun) aynı şekilde cesaret ve belagat (uzdillik) timsaliydi. Kerbelâ olayı öncesinde, esnasında ve sonrasında sergilediği duruşları ve mubarek sözleri e kısaca üstünden geçilebilir ne de ihata edilebilir şeylerdir. Ancak şunu söyleyebilirz: Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) devrimini Hz. Zeyneb (O’na selâm olsun) sürdürdü. Yaptığı konuşmalarla Emevî rejiminin çok uzun bir süredir çalışıp didinerek inşa ettiği karanlık perdeyi yırttı, tağutların yalanlar üzerine kurduğu tahtını sallayıp sarstı ve hakikatleri günyüzüne çıkardı.

Selâm olsun o pâklardan gelen pâk Hanımefendi’ye! Doğduğu günde, Ağabeyi Huseyn’e (O’na selâm olsun) duyduğu dertten ötürü öldüğü günde ve yeniden diriltilip O’na zulmedenlerden hakkını alacağı günde Hz.Zeyneb’e selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: