برگزاری کارگاه آموزشی ترمیم نسخ خطی ویژه دانشجویان بخش کتابخانه دانشگاه المستنصریه

در راستای اجرای بندهای توافقنامه و در چارچوب همکاری و تلاش مشترک، مرکز ترمیم نسخ خطی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی کارگاه آموزشی را برای دانشجویان سال چهارم بخش کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه برگزار کرد.

هدف از این کارگاه که تحت عنوان (اصول ترمیم نسخ خطی) برگزار می شود، دستیابی به بالاترین مهارت كار با تالیفات خطی است به شکلی که با وضعیت هر نسخه خطی تطبیق داشته باشد و از ابزارها و مواد لازم استفاده شود و با آنچه دانشجویان در دوره تحصیلات آکادمیک خود فرا می گیرند تناسب داشته باشد.

مساعدت از مرکز ترمیم نسخ خطی آستان مطهر عباسی پس از دریافت درخواست رسمی از سوی رئیس دانشکده صورت گرفت چرا که پرسنل آستان از تجارب خوبی در زمینه ترمیم و همسو با پیشرفت های علمی و جهانی برخوردار هستند.

این کارگاه طبق اظهارات برگزار کنندگان آن به دو بخش تقسیم شد: تئوری و عملی. در بخش تئوری مقدمه ای در مورد نسخ خطی، انواع آن، مواد خام مورد استفاده در تولید آنها، بررسی عوامل از بین رفتن نسخ خطی همچون حشرات، عوامل میکروبیولوژیک و بیولوژیک، روشهای نگهداری و پیشگیری از نابودی آنها، عوامل جوی و راههای کنترل آن، مواد خام و ابزارهای ترمیم تالیفات خطی، انواع کاغذ مورد استفاده در ترمیم، چسبهای طبیعی، مواد محافظت از عملیات ترمیم نسخ خطی و معرفی روشهای ترمیم دستی و ماشینی نسخ خطی کاغذی ارائه شد. اما بخش عملی شامل اجرای عملی با دستگاه ترمیم با خمیر و نیز ترمیم با کاغذ ژاپنی است.

شایان ذکر است کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی و دانشگاه المستنصریه توافقنامه ها و تفاهم نامه های همکاری مشترکی دارند که در راستای آنها برگزاری نشستها، کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه های مختلف است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: