Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) güzel ve aydın yüzlü oluşu…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) nitelikleri ile ilgili olarak Ebil-Ferec el-İsfahanî’nin “Mekâtil-ut-Talibiyyîn” isimli kitabında şöyle geçmiştir: “Abbas; yakışıklı, güzel bir erkekti. Süslü bir ata binerdi. Ata bindiği vakit (boyunun uzun oluşundan dolayı) ayakları yere (değer) ve (atı hareket ettiğinde yerde) çizgi bırakırdı. O’na ‘Haşimoğulları’nın Dolunayı’ denirdi.”

Yine Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) nitelikleri ile ilgili olarak “Fursân –el Heycâ” isimli kitapta şöyle geçmiştir: “Yüzünün parlaklığı ve güzel biçiminden ötürü O’na ‘Haşimoğulları’nın Dolunayı’ denirdi. Çünkü siması karanlıkta parlardı. Güzel biçimi ona bakan her kişiyi şaşırtırdı. Zira Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) nurlu siması ve güzel yüz ifadesi bir tür görkem ve azamet barındırırdı. Ağabeyi’nin oğlu Hz. Ali Ekber (O’na selâm olsun); insanlar içerisinde gerek yaradılış gerek konuşma gerekse de ahlak bakımından Hz.Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) en çok benzeyen idi; yeğeni ile Hz.Abbas (İkisine de selâm olsun) aynı yolda beraber gittiler mi insanlar o ikisinin cemallerini ve maneviyatla dolup taşan nurlu simalarını izlemek için sıra sıra olurlardı.

Evet… Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) atalarından hem güzel sureti hem de güzel yaşantıyı miras almıştır. Ağabeyleri Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn’den sonra her türlü güzelliğin, şerefin ve celâlin buluşma noktası olmuş ve bu nedenle herkes nezdinde “Haşimoğulları’nın Dolunayı” olarak tanınmıştır.

Allah’ın selâmı Haşimoğulları’ın Dolunayı Hz.Ebulfazl Abbas’ın üzerine olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: