Yüce Dini Merceiyet’in Cuma namazı hutbesinde üzerinde durduğu en önemli noktalar…

Yüce Dini Merceiyet 18 Ocak 2019 (11 Cemâziyelevvel 1440) tarihinde kıldırılan mubarek Cuma namazı hutbesinde toplumun yaşadığı gerçekler ile ilgili birçok ahlakî, eğitimsel ve toplumsal noktaya değindi.

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) tarafından Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhının ana avlusunda kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde üzerinde durulan en önemli noktalar şöyleydi:

 • - Dini açıdan itibarsızlaştırma, itibarsızlaştırma türlerinden biri sayılır ve toplum için en tehlikeli olanıdır.
 • - Dini açıdan itibarsızlaştırmanın üç biçimi fardır. İlki düşünceyi itibarsızlaştırmadır. İkincisi dini düşünceye inanan toplumsal varlığı ve fırkayı itibarsızlaştırmadır. Üçüncüsü ise dini sembollerin itibarsızlaştırılmasıdır.
 • - Dini düşüncenin sembolü gerek düşüncesinin net oluşu gerekse de gidişatıyla da tutumlarıyla da çizgisini bozmadığı onu itibarsızlaştırma sonuç vermeyince; bu sefer o dini düşünceye inanan toplumsal varlığa ve kesime karşı bir itibarsızlaştırmaya başvurulur.
 • - Dini açıdan itibarsızlaştırmanın biçimlerinden biri de; dini düşünceye inanan toplumsal varlığa ve kesime ait makamların ve güzel erdemlerin çalınıp onlara çirkin şeyler isnat edilmesidir. Böylelikle onu toplumda gözden düşürmek ve toplumdan izole etmek hedeflenir.
 • - Bazen bu varlığa ve dini düşünceye inanan kesime hem itibarsızlaşmaları hem de düşüncelerinin itibarsızlaşması için çirkin davranışlar ve kötü eylemler isnat edilir.
 • - Belli bir düşünce ve toplumsal varlık belli sebeplerden ötürü hedef alınamıyorsa bu sefer düşünce açısından itibarsızlaştırma o dini düşüncenin sembolleri hedef alınır. İnsanlar karşısında imajlarının kararması için dini sembollere yönelik birtakım eylemler ve davranışlar yaptıklarına dair isnatlarda bulunulur.
 • - Dini sembolün gücü benimsediği dini düşünceden ve taşıdığı manevî kemal sıfatlardan gelir.
 • - Dini sembolün itibarsızlaşması için taşıdığı manevî kemal sıfatları ile çelişen eylemleri ve davranışları olduğu isnadında bulunulur.
 • - Dini açıdan itibarsızlaştırmanın bir parası da salih âlimlerin, ilim ehli faziletli kimselerin ve müminlerin maruz kaldığı yalanlar, iftiralar ve imaj karartma çalışmalarıdır.
 • - Salihlerin ve faziletli ilim ehli kimselerin itibarsızlaştırılmasının ardında yatan gaye; meydanın boşalıp aldatanlara ve sapkınlara kalması için onları toplumdan izole etmektir.
 • - Sosyal haberleşme ve sosyal medya araçlarının kullanımının tehlikelerine karşı dikkatli olmak bir zorunluluktur. Çünkü bunlar mesajı herkese ulaştıran araçlardır; uydurma, yalanlar ortaya koyma, sıradan insanları ikna edip iftiralara ve yalanlara inandırma, imaj karartma ve insanları teşhir etme kapasitesine sahiptir.
 • - İnsanın mutluluğunun bir parçası da sembollerinin toplumda güçlü kalmasıdır.
 • - Tehlike; bu liderleri ve düşünceyi insanlardan izole etmede yatmaktadır.
 • - Dini sembollerin kutsiyeti ve ululuğunun kalması için yayılıp paylaşılan şeylerin doğruluğundan emin olmak zorunludur.
 • - Bazıları başkalarının ahlaki ve toplumsal sürçme ve tökezlemelerinin peşine düşer ve bunları geniş bir kapsama yayıp teşhir eder. Bu da o sürçmesini paylaştığı kişinin gözden düşmesine yol açar. Bu da felaket sonuçlar doğurur.
 • - Başkalarının sürçmelerinin peşine düşen ve onları yayan kimsenin yaptığı sürçmeleri ve tökezlemeleri de Allah takip edecektir.
 • - Başkalarını teşhir etmenin bir sonucu da; kişinin evinde yaptığı, uluorta görünmeyen sürçme ve tökezlemeleri Allah’ın ortaya çıkarması ve onları çıkararak o kimseyi rezil rüsva etmesidir
 • - Toplumsal itibarsızlaştırmanın bir yöntemi de; güzel yaşantısı, iyi ahlakı ile bilinen ve itibarsızlaştırılabileceği bir kötü huyu olmayan bir kimsenin yalanlar ortaya atılarak ve çirkin işler isnat edilerek gözden düşürülmesidir.
 • - Bazıları öylesine teknik bir şekilde yalanlar ortaya atmaktadır ki; çoğu insan buna inanmaktadır. Allah’ın rahmet ettiği ve başkalarına isnat edilenlerden emin olmak için araştırıp inceleme başarısı verdikleri kimselerin dışında herkes bu teknik yöntemlerle üretilmiş yalanlara inanmaktadır.
 • - Sosyal haberleşme araçlarının başkalarını ikna etme konusunda şaşırtıcı bir gücü vardır; söylenenler yalan ve iftira olsa bile.
 • - Sosyal itibarsızlaştırmanın yöntemlerinden biri de basit sürçme ve tökezlemeleri büyüttükçe büyütmek, bunları gerçek portresinden uzaklaştırıp ne dini ne de sosyal olarak kabul edilemez hatalara dönüştürmektir.
 • - Bazı iç meseleler vardır. Özellikle de kadınları ilgilendiren meseleler. Bunların sağa sola yayılması tehlikelidir; zira bunlar toplumsal barışı, istikrarı ve ailelerin itibarını tehdit eder.
 • - İnsanın sırlarını kapalı bir kutuda tutma, başkalarının bunları avlamasına izin vermeme ve onlara bunları yayma gerekçesi vermemeye dikkat etmesi bir zorunluluktur.
 • - Bazı davranış ve eylemleri bazı kimseler basit, ufak şeyler sanır; oysa ki o davranışlar Allah katında pek büyüktür. Bu davranışların ve eylemlerin getireceği bazı dünyevî ve uhrevî sonuçlara dikkat etmek zorunludur.
 • - Mümin olsun ya da olmasın; her bir insanın duyguları, ait olduğu bir varlığı ve bir ailesi vardır. Saygınlığının ve toplum nezdindeki mertliğinin (adamlığının) korunmasına ihtiyaç duyar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: