Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Ana avlusunun kaplanması projesinin ilk bölümü tamamlandı

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Ana avlusunun kaplnması projesinin ilk bölümü tamamlandı. Artan bir çalışma ivmesi ve yüksek bir azim ve gayretin sonucunda Hz.İmam Ali Hadî (O’na selâm olsun) Kapısı ile Fırat (Alkami) Kapısı arasında kalan bölüm tüm teknik ve tasarımsal niteliklerine uygun bir şekilde tamamlandı.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ yapılan çalışmalar hakkında Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu: “Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun mermer ile kaplanabilmesi için (yapılacak işler) birçok bölüme ayrıldı. Bu bölüştürme ziyaretçilerin giriş çıkış ve akışları ile kesişmeyecek şekilde planlandı. Her bir bölüm bittiğinde kapatılıp başka bir bölüme geçiliyor ve o bölüm açılıp çalışmalara başlanıyor. Pâk avlunun tüm alanı kaplanıncaya dek aynı şekilde devam edilecek.”

“Çalışmalar en iyi şekilde ve tamamen akıcı bir biçimde ilerlemektedir. Çalışmaların inceliği ve teferruatına rağmen planlandığı şekilde tamamlanacaktır. Plan kapsamında kaplamaya ek olarak altyapı çalışmaları da yapılmaktadır. Bu süre zarfında elektrik, sıhhî sarfiyat, aydınlatma vb altyapı çalışmalarına ek olarak; eski mermerin kaldırılması, ara maddelerin kaldırılması ve zeminin sorunlarının düzeltilmesi gibi başka çalışmalar yapılmaktadır ve bunları da Bakım Mühendisliği Bölümü üstlenmiştir.

Saiğ kullanılan mermerin nitelikleri ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Mermer doğal ve nadir türden İtalyan menşeli Multi Onyx mermerdir ve birçok özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bunların en önemlileri; doğallığı, doğal renkleri, iklim şartlarına karşı yüksek direnci ve şahane yansımalar vermesidir. Mermer kalınlığı yaklaşık 4 cm’dir.”Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Harem-i Mutahharı birçok projenin uygulanmasına sahne olmuştur. Her bir proje ve projenin özellikleri göz önüne alınarak belirlenen özel bir plan ve takvim doğrultusunda uygulanan bu projelerden biri de diğerlerinden daha az önemli olmayan Harem-i Mutahhar’ın ve Sahn-ı Şerîf’in (Ana avlunun) mermer ile kaplanması projesidir. Çünkü en son yapılan mermer kaplaması çalışmasından bu yana 50 yılı aşkın bir süre geçmişti. O dönemden bu yana yaşanan savaşlar, ziyaretçi yoğunluğunun kat kat fazla artışı etkisi vb faktörler yüzünden yıpranan eski mermerlerin değiştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: