برگزاری مسابقه خلاصه نویسی کتاب به همت كتابخانه بانوان آستان قدس عباسی

واحد مطالعه وابسته به بخش كتابخانه بانوان آستان قدس عباسی در راستای برنامه های خود برای گسترش سطح فرهنگی بانوان و كارآمدتر كردن آن در جامعه، فعالیتی فرهنگی را با عنوان (تعلم ما لاتعلم: بیاموز آنچه را نمی دانی) برگزار کرد.

این فعالیت فرهنگی در چارچوب برنامه «دوستان كتابخانه و پیشگامان فرهنگ» برگزار شده که هدف از این برنامه گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخوانی و احیای آن است که به نوبه خود چالش بزرگی در برابر کاهش شاخص مطالعه محسوب می شود.

اسما العبادی، مسئول كتابخانه بانوان و ناظر بر این فعالیت ضمن اعلام این خبر به شبكه جهانی الكفیل گفت: هدف از برپایی این فعالیت فرهنگی بهره گیری از تعطیلات نیمسال تحصیلی است و ایده آن با معرفی یک كتاب برای مسابقه و ایجاد چالش در چگونگی خلاصه نویسی آن به روشهای مختلف همچون نقاشی، شعر، مقاله، قصه و خلاصه نویسی عادی شکل گرفته که بر اساس سطوح فكری مختلف و در مقاطع تحصیلی متعدد است.

كتاب منتخب برای این فعالیت فرهنگی (الجمال فی أبعاده المادیه والمعنویه: زیبایی در ابعاد مادی و معنوی آن) نوشته استاد حسن الجوادی است كه توسط بخش امور فكری و فرهنگی آستان قدس عباسی منتشر شده است.

در این راستا، تمامی چكیده ها جمع آوری خواهد شد و بر حسب طبقه بندی هر موضوع به كمیته ارزیابی عرضه و به برندگانی كه اسامی آنان در «همایش پیشتازان فرهنگ»اعلام خواهد شد، جوایزی اهدا می گردد.

استاد لمیا الموسوی، مسئول واحد مطالعه کتابخانه بانوان آستان قدس عباسی نیز در این خصوص اظهار داشت: این واحد، برگزاری چنین فعالیت هایی را ادامه می دهد و این رقابت امسال به دلیل انتخاب یک كتاب به جای چندین كتاب از سالهای پیشین متمایز گشت تا خوانندگان کتاب با ارائه بهترین چكیده به شیوه های خاص خود با یكدیگر به رقابت بپردازند.این رویداد می تواند استعدادهای خوانندگان را كشف و هریک از این ظرفیتها را در زمینه خود به كار گیرد چرا که چکیده ها به اشكال مختلف همچون شعر، نقاشی، مقاله و یا قصه خواهند بود. عاملی كه این فعالیت را از فعالیتهای پیشین متمایز كرده است تنوع رده های سنی و سطوح فرهنگی است.

برای اطلاع از این كتاب و شرکت در رقابت اینجا کلیک کنید.

شایان ذكر است، كتابخانه بانوان اجرای بسیاری از فعالیتهای فرهنگی از جمله برنامه "دوستان كتابخانه" را بر عهده گرفته است. این فعالیت یک برنامه فرهنگی است كه هدف از آن ایجاد فضای رقابت میان خوانندگان کتاب و ارتقای سطح مطالعه آنها است که در افزایش آگاهی جامعه و ارتقای آن سهیم است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: