Diyanet İşleri Bölümü Hz. Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) şahadetine yönelik düzenlediği seminerler serisini sürdürüyor

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle düzenlediği seminerler serisine devam ediyor. “İlk çağlar O’nun tanınması üzerinden dönmüştür (O’nun tanınması esasına göre hareket etmiştir)…’ Hadîs-i Şerîfi esası alınarak düzenlenen seminerler Diyanet İşleri Bölümü tarafından Şeyh Ali Mohan tarafından veriliyor.

Şeyh Ali Mohân düzenlenen seminerler serisi ile ilgili olarak şunları söyledi. “Her Pazar ve Çarşamba günü düzenlenen bu seminerlerde birçok konu ve detay üzerinde durmaktayız. Seminerlerde işlediğimiz tüm konu ve detaylar Hz. Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile ilgilidir. Seminerlere ek olarak programlarımız şunları da kapsamaktadır:”

  • - Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yaşadığı zulmü anlatan mersiyeler ve kasideler okunmaktadır.
  • - Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mezhebinin tarihinin aşamaları ve bu aşamalar arasındaki farklar işlenmektedir.
  • - Her aşamada Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) ekolünün maarife dair müfredatında değişiklik meydana getiren ve yeni eklenen noktaları üzerinde durulmaktadır.
  • - Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mektebi ulemasının; İmamet meselesini çürütmeye, Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mezhebini hafife almaya ve Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mazlumiyetini önemsizleştirmeye çalışan kimselere veridiği cevaplara yer verilmektedir.
  • - Son yüzyıllarda Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mezhebinin eleştirisi için yazılan kitapların üzerinde durulup Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) ulemasının bu eleştirilere verdiği cevaplar işlenmektedir. Çünkü Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) ulemâsı bu tip argümanlar öne süren herkese cevap vermek için kitaplar ve yazılar yazmışlardır.
  • - Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun); Allah-u Teâlâ, Hz.Resûlullah ve Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) nezdindeki yerine değinilmektedir.
  • - Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile O’nun izinden gidenler arasındaki bağ ve ilişkinin üzerinde durulmaktadır.Şeyh Mohan son olarak şunları söyledi: “Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) makamını tam manasıyla ihata etmek çok zor, hatta; Allah-u Teâlâ, Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ve Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) İmamları dışındakiler için imkansızdır. ‘Onu bütünüyle tanımak; kalemin, dilin ve tahlilin kudretinin yetmeyeceği bir iştir’ dersek yanlış olmazdır. Bu gürül gürül akan kaynaktan birer avuç alarak ilmi susuzluğumuzu bir nebze olsun rahatlatmak adına bu seminerleri organize ettik. Bu seminerler ziyaretçilere ek olarak Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) hizmetkârlarını da kapsamaktadır.”Seminerler Arapça dilinde olup Uluslararası El-Kefîl Ağı’nın Arapça bölümünde yüklenmektedir. İzlemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: