Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi’nden yeni yönetim kurulu üyelerine tebrik ve eski üyelere övgüler

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) Mukaddes Türbe’nin yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi. Eski üyelere teşekkür eden ve vazifeye başladıklarından itibaren sarf ettikleri emeklere övgülerde bulunan Mukaddes Türbe Şerî Mütevellîsi; üç yıl daha göreve devam edecek olan Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Müh. Muhammed el-Uşeykar (Başarısı daim olsun) ile yeni yardımcısı Müh. Abbas Musa Ahmed’i ve çiçeği burnunda yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yeni yönetimi seleflerinin kaldığı yerden devam ederek Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ve ziyaretçilerinin hizmeti için daha fazla gayret sarf etmeye ve çalışmalar yapmaya teşvik eden Seyyid Safî; geçmiş yönetimin Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in Mukaddes Ziyaretgâhı için büyük hizmetler ortaya koyduklarını söyledi.

Yeni yönetim kurulu beş üyeden oluşuyor; bunlar:

  • - Genel Sekreter Naibi (Yardımcısı) Müh. Abbas Musa Ahmed
  • - Muhterem Seyyid Leys Necm Abdullah el-Musavî
  • - Abbas Vehhab el-Dede
  • - Cevâd Kazım el-Hasnavî
  • - Kazım Abdulhuseyn Ubade
  • - Muhterem Seyyid Mustafa Âl-Diyauddîn

Irak’taki Mukaddes Türbeler 2005 yılında seçilmiş yasama erki tarafından konulan 19 numaralı yasa doğrultusunda Şii Vakfı Konseyi Irak Devleti’ne bağlanmıştır. Söz konusu kanunun 4. Maddesine göre her bir Şii Mukaddes Türbesi’nin Genel Sekreteri Şii Vakfı Konseyi tarafından atanmakta olup atamada Genel Sekreter’in Yüce Dini Merceiyet’in onayı şart koşulmaktadır. Ayrıca Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Allah-u Teâlâ bereketli ömrünü uzatsın) 19 Rebîülevvel 1437 (31 Aralık 2015) günü yayınladığı yazılı emir ile vekili Seyyid Ahmed Safî’yi terfi ettirerek Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Şerî Mütevellîsi olarak tayin etti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: