Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden Hz. Fatıma Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle matem meclisi

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz. Fatıma Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle özel matem meclisi düzenledi. Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası tarihine yönelik üçüncü rivayeti (3 Cemâziyelâhir) baz alan program kapsamında Mukaddes Türbe’nin teşrifat salonunda düzenlenen meclise birçok Mukaddes Türbe mensubuna ek olarak çok sayıda ziyaretçi de katıldı.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan Matem Meclisinde Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü’nden Seyyid Ahmed el-Tuveyrîcavî hatıranın sahibesi Hz. Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hakkında bir sohbet verdi. Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) faziletleri ve önce Allah-u Teâlâ’nın arşında o’nu tesbih ve hamd eden nurlar olduklarını hatırlatan Seyyid el-Tuveyrîcavî; ardından matemin sahibesi ve İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’ya (O’na selâm olsun) geçip faziletlerinden ve hakkında aktarılan bazı hadislerden söz etti. Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’nin (O’na selâm olsun) hidayetin ikinci rüknünün (İlki Hz.Resûlullah’tı - Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yıkıldığı bu günlerde yaşadıklarını anlatan Seyyid el-Tuveyrîcavî ardından başka bir konuya daha değinerek şunları söyledi: “Kimdir Fatıma? Biz Hz.Fatıma (O’na selâm olsun) için ne kadar ağlarsak ağlayalım, ne kadar O’nun için sine vurarsak vuralım hakkını eda edemeyiz. Çünkü Hz.Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurmuştur: ‘Kızıma Fatıma (sütten kesen) adını verdim. Çünkü Allah-u Teâlâ O’nun aracılığıyla; O’nun şiilerini (taraftarlarını) ve sevenlerini Cehennem ateşinden sütten keser gibi keser (sütten keser gibi bir daha bir araya gelmemek üzere ayırır)’ Biz Allah-u Teâlâ’nın O’nun içerisine yerleştirdiği sırları bilmiyoruz. Allah-u Teâlâ’ya O’nun vesilesiyle dua ettiğimizde: ‘Allah’ım Fatıma’nın, Babası’nın, Kocası’nın, Evlatları’nın ve O’na tevdi edilmiş sırrın hakkı hürmetine…’ diyoruz. Ancak O’nun içerisine tevdi edilmiş (emanet bırakılmış) sır nedir? Bilmiyoruz. Tıpkı denize kadar gelip bir şey alan bir kişinin aldığı (su) ne kadar olursa olsun denize kıyasla az olduğu gibi… Hz.Zehrâ (O’na selâm olsun) da işte öyle bir deryadır; bitmez tükenmez bir ilim deryasıdır.”

“Hz.Zehrâ’yı (O’na selâm olsun) gerçekten tam manasıyla ancak Allah-u Teâlâ, Peygamberi ve Vasîsi tanır. Sadece Onlar tam manasıyla tanır; değerini, içindeki sırları bilir. Bu yüzden bizler O’nun içine tevdi edilmiş sırların (hepsinin) neler olduğunu bilmiyoruz; ancak bazısı bizim için açığa çıkarılmıştır. (Mesela) Hz.Fatıma (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yeryüzü ve gökler yaratılmadan önce yaratılmıştır. Bizdeki “Kisâ (Aba)” hadisinde Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz.Fatıma ve Hz. Hasan ile Hz. Huseyn (Allah-u Teâlâ Onlar’a ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) bir araya geldikleri zaman Allah-u Teâlâ’nın meleklere ne dediği geçmiştir? ‘Semâyı ve her şeyi bunlar için yarattım. Âdem (biliyorsunuz) semâdan önce ve yeryüzünün çamurundan yaratılmıştı. Allah-u Teâlâ Hz. Peygamber’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hitaben şöyle buyurmaktadır: ‘Evrenleri ancak senin için yarattım. Ali olmasaydı seni yaratmazdım ve eğer Fatıma olmasaydı Ali’yi yaratmazdım.’ İşte İmamlarımız; varlığın sırları. Allah-u Teâlâ her şeyi bu beş nuru Arşı’ndan buraya inmeleri için yaratmıştır.”

Seyyid Tuveyrîcavî Matem meclisinin kapanışında ise Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti olayını ve Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) O’nu nasıl defnettiğini anlatan rivayetleri zikretti.

Selâm olsun Hz.Fatıma’ya, Babası’na, Kocası’na ve Evlatlarına!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: