آستان قدس عباسی میزبان کنفرانس و دومین نمایشگاه اختراعات

آستان قدس عباسی از تصمیم خود برای برگزاری کنفرانس و دومین دور نمایشگاه اختراعات از 29 اسفند الی 2 فروردین 98 همزمان با سالروز میلاد خجسته حضرت امير المؤمنين امام علی (علیه السلام) خبر داد.

در پی موفقیت و استقبال از دور اول كنفرانس و نمایشگاه اختراعات، آستان قدس عباسی از برگزاری دومین دور نشست و نمایشگاه با شعار (كربلاء العطاء محط رحال العلم والعلماء: کربلای معلى محل علم و علما) خبر داد.

استاد جواد الحسناوی، عضو هیات امنای آستان قدس عباسی و عضو كمیته عالی ناظر بر كنفرانس و نمایشگاه در خصوص این فعالیت عنوان داشت: در راستای تكمیل دستاوردهای کنفرانس و نخستین نمایشگاه، تولیت آستان قدس عباسی دومین كنفرانس و نمایشگاه اختراعات را با همكاری انجمن مخترعان عراقی برگزار می كند. این كنفرانس در چارچوب فعالیتهای بسیاری برگزار می شود كه تحت نظارت آستان است و می تواند موجب پیشرفت ظرفیت های عراقی از جمله مخترعان و پژوهشگران شود.

در همین راستا، جعفر سعید الخیاط، عضو كمیته عالی ناظر بر كنفرانس و نمایشگاه گفت: این كنفرانس از كنفرانسهای مهمی است كه آستان مقدس عباسی در حمایت از آن كوشیده است بطوریكه مقدمات لازم آن از مدتی قبل با برگزاری نشست های لازم و فراهم نمودن تمامی مقتضیات آن انجام داده است.

همچنین آستان قدس عباسی به اختراعات جدیدی كه نشات گرفته از برگزاری این كنفرانس است و پیش بینی می شود در حمایت و توسعه محصول داخلی سهیم باشد اهتمام می ورزد. این موارد از اختراعات بر روی تخصص های مهندسی، كشاورزی، صنعتی و پزشكی متمركز بوده است.

اهداف این كنفرانس و نمایشگاه آن به شرح ذیل عنوان شده است:

- اول، حمایت و تشویق نخبگان و كشف و توسعه اختراعات

- دوم، مشاركت در تبلور پژوهشها و اختراعات وبه فعلیت رساندن و تبدیل آن به یک دستاورد علمی ملموس كه در تحقق اهداف كوتاه و بلند مدت سهیم است.

- سوم، استفاده از اختراعات و نمونه های صنعتی برای رشد اقتصادی كشور

- چهارم، مشاركت در بهبود اقتصاد عراق با میزبانی مخترعان و صاحبان پروژه ها

- پنجم، مشاركت در ورود دستاوردهای مخترعان و پژوهشگران به مرحله آزمون و اجرای میدانی

- ششم، استفاده از اختراعها و مدلهای صنعتی و تبدیل آن به تكنولوژی و محصولات كاربردی

- هفتم، آگاهی بخشی همگان نسبت به اهمیت اختراع و میزان نیاز به مخترعان و نوآوریهای آنها
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: