Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi II. İcat Konferansı ve Fuarı organizasyonlarını düzenleyeceğini duyurdu

Geçen yıl kaydedilen başarı ve ilginin ardından Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bu yıl da icat fuarı düzenliyor. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Iraklı Mucitler Forumu işbirliği ile ülkedeki mucitlere destek olmak amacıyla düzenlediği organizasyonun ikincisi bu yıl; Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mubarek doğum günü yıldönümü münasabetiyle 12 – 14 Receb 1440 (20 – 22 Mart 2019) tarihleri arasında düzenleyecek.

Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu ve organizasyondan sorumlu komite üyesi Cevâd Hasnavî şunları söyledi: “Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği ilk icat konferans ve fuarının getirilerini sürdürmek için Irak Mucitler Forumu işbirliği ile II. İcat Konferansı ve Fuarı organizasyonunu düzenlemektedir. Bu organizasyon; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Irak’ta potansiyel sahibi mucit ve araştırmacılara sahip çıkma ve onları geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda etkinlikten biridir. Irak’ın böylesi yetenekleri var ve bunlarla ilgilenilmesi gerekir ki kaçıp başka ülkelere gitmesinler. Yoksa başka ülkeler onlara sahip çıkar.”

Konferans ve fuardan sorumlu komite üyesi Müh. Cafer Said el-Hayyat konuyla ilgili olarak şunları ekledi: “Konferans, Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin desteklemeyi gelenek haline getirdiği önemli konferanslarda biridir. Bir süre öncesinden itibaren gerekli toplantılar yapıldı ve zorunlu malzemeler temin edilerek hazırlıklar yapıldı. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ayrıca konferans sonucunda ortaya çıkan icatlar için icat patentleri çıkarılmasına özel özen göstermiştir. Bu icatların ülkedeki milli üretimi desteklemeye ve geliştirmeye katkı sağlayacağı beklentisindeyiz. Özellikle de mühendislik, tarım, sanayi, çevre ve tıp alanlarına odaklanılmıştır.”

“Konferans ve fuar ile şunlar hedeflenmektedir:”

“Birincisi: Iraklı akılları teşvik, icatlar keşfetmek ve icatları geliştirmek.”

“İkincisi: İcatların ve araştırmaların cevherinin açığa çıkarılmasına ve pratiğe dökülmesine katkı sağlamak. Merdiven altından bu icatları kurtarıp bilfiil tamamlanmış, elle tutulur bir çalışmaya dönüşmesini sağlayarak somutlaştırmak. Kısa ve uzun vadede arzulanan hedefleri gerçekleştirmek.”

“Üçüncüsü: İcat patentleri ve üretimsel numuneleri ülkedeki ekonomi realitesini kalkındırma sürecinde değerlendirmek.”

“Dördüncüsü: İcat patenti ve proje sahibi isimlere sahip çıkarak Irak’taki ekonomiyi iyileştirmeye katkıda bulunmak.”

“Beşincisi: Mucitlerin ve araştırmacıların başarılı çalışmalarını deneme ve saha içinde uygulama aşamasına dönüştürmelerine katkı sağlamak.”

“Altıncısı: Üretimsel numuneler ve patentleri değerlendirip bunları teknolojiye ve uygulamaya geçmiş ürünlere dönüştürmek.”

“Yedincisi: Herkesi icadın önemi konusunda bilinçlendirip kültür kazandırmak ve Irak toplumunun mucitlere ve icatlarına ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamasını sağlamak.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: