متولی آستان قدس عباسی خطاب به دانشجویان: برای ساخت و پیشرفت کشور باید اعتماد به خود را بازگردانیم

متولی شرعی آستان قدس عباسی طی مراسم تکریم دانشجویان برتر ضمن ایراد سخنرانی در جمع آنان موضوعات مهمی را مورد توجه قرار داد.

سید أحمد الصافی (دام عزّه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی با اشاره به ششمین حضور متوالی در جمع قشری مهم در کشور، مسئولیت عظیم دانشجویان را به آنها یادآور شد.

وی در جریان سخنرانی خود بر لزوم اعتماد و امانت داری در امتحانات تاکید کرد و گفت: موفقیت نباید به دانشجویی که مستحق آن نیست اعطا شود تا حق فردی که سزاوار آن است زایل گردد. چرا که ممکن است برخی دانشجویان با تقلب و گرفتن نمره ای که سزاوار آن نیستند خوشحال شوند، و برخی اساتید نیز به این موضوع اهمیتی نشان ندهند اما بعدها متوجه خواهند شد که خطایی مرتکب شده اند و پس از انتصاب پست مهمی در جامعه احساس می كنند برای رسیدن به این جایگاه خیانت کرده اند.

الصافی عنوان داشت، آموزش از امور مقدس به شمار می رود و زمانیکه به دانشگاه اصطلاح "حرم جامعی" اطلاق می شود، یعنی مقدس و مهم است زیرا برای دیگر موسسات با وجود آنکه محترم شمرده می شوند این اصطلاح عنوان نشده است. معنای حرم جامعی یعنی داخل دانشگاه و خارج آن متفاوت است و هنگامیکه دانشجو وارد آن می شود احساس هیبت مقرون به برتری می نماید.

وی عنوان داشت، نباید در مساله علمی یا آموزشی سهل انگاری نمود زیرا دانشجو از مقطع ابتدایی برای تحویل به جامعه تربیت می شود و باید از آن مراقبت نمود چرا که ذخیره کشور است.

متولی شرعی آستان قدس عباسی با اشاره به اینکه عراق باید مقصد و هدف جویندگان علم باشد گفت: زمانیکه درمورد عراق، کشور مملو از معارف سخن می گوییم نباید با کشوری نو و یا کشوری بدون ریشه مقایسه شود. باید دانشجویان جایگاه والای واقعی آن را بشناسند و ما باید اعتماد به خود را بازگردانیم تا کشور را بسازیم.

وی خطاب به دانشجویان گفت: جایگاهی که شما امروز در آن قرار دارید دیروز متعلق به نسلی میهن دوست و مدافع کشور بوده است. خواهشمندیم شهدا را فراموش ننمایید تا کشور، عزیز و بلند مرتبه باقی بماند. امید ما به برادران عزیز و اساتید برای تربیت فرزندان صالح است که محبت به میهن در وجود آنها نهادینه شده است.

الصافی در پایان تصریح کرد، ما باید به مبحث علمی توجه نماییم و شما نیز باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرید و دچار ناامیدی و شکست نشوید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: