پایان مراحل مهم پروژه اتصال دو سرداب امام حسین و امام جواد (عليهما السلام) با دیگر سردابهای حرم

پرسنل فنی و مهندسی آستان قدس عباسی اجرای مراحل مهمی از پروژه اتصال دو سرداب امام حسین و امام جواد (علیهما السلام) در داخل صحن شریف حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) را با دیگر سردابهای حرم به پایان رساند.

در راستای اجرای پروژه، مرحله حفاری، هموارسازی زمین، دیوار کشی و امور دیگر به پایان رسید تا بدین ترتیب اقدامات انجام شده آغاز مهمی برای مراحل بعدی باشد.

ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی به شبکه جهانی الکفیل گفت: به لطف و برکت خدا و صاحب این حرم مطهر و با همت کارگزاران، مراحل مهمی از این پروژه مهم و حیاتی به رغم تمام شرایط حفاری در سطوح گسترده ای به پایان رسید. این اقدامات زیر یکی از دربهای آستان قدس عباسی و ایوانهای مجاور آن انجام شد.

الصائغ افزود: پس از اتمام عملیات حفاری به روش فنی و با استفاده از مکانیزم های خاص و در مقیاس های مشخصی که متناسب با دیگر سردابهای حرم است، کف سراب با مواد خاصی پوشانده شد و مناطق حفاری شده با لایه هایی از سیمان و دیوارهای بتنی مستحکم و نیز دیواری از بلوک سیمانی به آن اضافه گشت تا بدین ترتیب وارد مرحله فعالیت بر روی سقف شویم.

این طرح در راستای تکمیل طرحهای عمرانی اجرا می شود که در حرم و صحن مطهر حضرت عباس (علیه السلام) در حال اجراست تا نوعی همخوانی عمرانی میان آنها حاصل شود. طرح مذکور اهداف مهمی را محقق می کند از جمله:

- اتصال سردابهای صحن مطهر عباسی از داخل و خارج.

- تسهیل حرکت زائران در داخل سردابها بدون عبور از ورودی های آستان قدس عباسی.

- اتصال دو سرداب جانبی باب الامام الحسن عليه السلام.

- اتصال ورودی و خروجی های تمام سردابهای حرم

- ممکن است در صورت اتمام پروژه، به بانوان اختصاص داده شود تا فضای اضافی برای آنان ایجاد گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: