Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (İkisine de selâm olsun) Cuma günü özel ziyaretleri

Ziyaretçilere burcu kokulu bir “hoşgeldiniz” demek için : Hz.Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) doğumu münasebetiyle Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusu ve etrafı çiçekler ve süs bitkileriyle süslendi…

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’ın yarattıkları arasında Hz. Muhammed’den (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) daha fazla sevdiği bir kimse yoktur. Hz.Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) zürriyetinde de Hz.Fatıma’dan (O’na selâm olsun) daha fazla sevdiği bir kimse yoktur. Zira Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ‘Fatıma benden bir parçadır; gözümün nurudur, kalbimin meyvesidir, iki yanım arasındaki ruhumdur ve insan huridir.’ Allah-u Teâlâ’nın Hz.Fatıma Zehrâ’ya (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bağışladığı üstün makamlardan biri de büyük şefaatidir. Hadîslerde Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kıyamet gününde iyi taneyi kötü taneden seçen bir kuşun seçtiği gibi O’nu seven günahları seçip azaptan kurtaracağı geçmiştir. Bu ve daha nice ulvî fazilet ve makamından dolayı da; Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostları Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hem şahadet ve doğum hatıralarını yaşatmaya özel önem gösterirler. Bu yüzden de Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) doğum günü yıldönümü O’nun evlatlarının ve soyunun Pâk Türbeleri’nde bir başka kutlanır. Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) nezdinde çok özel bir şahsiyet olan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda da bu durum farklı değildir.

Bu çerçevede Hz.İmam Huseyn ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları ve aralarındaki meydan özel olarak süslendi. Ayrıca Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Fidelikleri Grubu; yetiştirdiği doğal çiçekler ve süs bitkileri ile Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nı, etrafını ve Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nı süsledi. Ayrıca Mukaddes Ziyaretgâhlar’ın dört bir yanında; hüsn-ü hat sanatıyla yazılmış Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hadîsleri ve Kur’ân-i Kerîm Sûreleri asıldı.

İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumu münasebetiyle Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) aşıklarının sevincini yansıtmak için yapılan bir diğer çalışma da Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin dış duvarları ve direklerinin de çiçeklerle ve birbirinden güzel ifadelerin yer aldığı kumaşlarla süslenmesiydi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: