Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda Hz.Fatıma Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) mubarek doğum günü yıldönümü münasebetiyle şiir dinletisi ve ilahiler…

Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) “İki yanım arasındaki ruhum” diye buyurduğu ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğum günü hatırasını idrak ettiğimiz günlerdeyiz. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Nübuvvet Rûhu ve İmamet Kutbu Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğum gününü anmaya yönelik düzenlediği bir etkinlik de şiir dinletisi oldu.

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından 20 Cemâziyelâhir 1440 (26 Şubat 2019) Salı günü akşamı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda düzenlenen özel programa çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Program ile ilgili olarak adı geçen bölümün başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Muhammedî Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) doğum ve vefât hatıralarına dair muhtelif münasebetlerde etkinlik düzenlemeyi adet haline getirmiştir. Bu kadîm bir Kerbelâ mirası olmasına ek olarak bizim işimizin de bir parçasıdır.”

“Bugün Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârlarlarının ortasında Sıddîyka-yı Tâhire Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumunu kutladık. Kutlamamıza ziyaretçi kardeşlerimiz de katılmışlar ve Ehlibeyt’i (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) seven her müminin mutluluk sebebi olan bu hatıradaki sevincimize ortak olmuşlardır.”

“Törende meddahlar Selâm Eş-Şerrufî, Muhammed el-Hairî ve Ahmed Şakir el-Kerbelaî Hz.Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sevgisini konu alan ilahiler okumuşlar ve İki Cihan Seyyidesi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) doğumu hatırasını konu alan birbirinden güzel şiirler dinleterek dinleyenlerin kulaklarına bayram ettirmişlerdir.”

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nün çalışmaları sadece Huseynî yapılar arasında koordinasyon sağlamakla kalmayıp sene boyuca birçok dini münasebette etkinlikler düzenlemektedirler.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: