افتتاح اولین همایش بین المللی تخصصی در زمینه اطلاعات و کتابخانه ها

مرکز فهرست نویسی کتابخانه و دار المخطوطات آستان قدس عباسی و دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه با همکاری اتحادیه کتابخانه های عربی اولین همایش بین المللی تخصصی در زمینه اطلاعات و کتابخانه ها را با عنوان(سازماندهی دانش در محیط دیجیتال) افتتاح کرد.

این همایش در راستای مجموعه همایشهای بین المللی تخصصی در سالن بزرگ دانشگاه المستنصریه به مدت دو روز آغاز به کار کرد. در این همایش برخی شخصیتها، رهبران امنیتی و نیز گروهی از پژوهشگران و مدرسان دانشگاههای مختلف عراقی، عربی و بین المللی حضور یافتند.

صادق محمد الهماش، رئیس دانشگاه طی سخنرانی در جلسه افتتاحیه گفت: دانشگاه المستنصریه همواره راه روشنی برای تولید معارف، علوم و گسترش آن میان دانشجویان با هدف ایجاد جامعه شناختی پیشرفته بوده است.

به گفته وی، این همایش در پرتو سیاست دانشگاه برای انتقال از کار بر روی کاغذ به فعالیت دیجیتال و همسو با رویکرد جدید وزارت آموزش عالی است که شامل ایجاد انقلاب آموزشی فراگیر برای نو آوری شیوه ها، نظام تحصیلی و انتقال به آموزش الکترونیک است.

عباس الدده، رئیس بخش تربیت و آموزش عالی آستان قدس عباسی نیز به نوبه خود اظهار کرد، آستان قدس عباسی از دانشگاه المستنصریه و دیگر دانشگاهها در فراهم نمودن اطلاعات الکترونیک جهت تسهیل دسترسی و استفاده صحیح از آنها حمایت و گامهای بزرگی در این زمینه اتخاذ کرده و به نتایج مطلوبی دست یافته است.

فریده جاسم داره رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه نیز تصریح کرد، هدف از این همایش بررسی برنامه های نوین در زمینه استانداردها و نظام های فهرست نویسی همچون (RAD) وقوانین مارک (MARC 21)، مسائل ویژه فهرست نویسی در محیط دیجیتال کتابخانه های عراقی، مذاکره در مورد امکان گسترش همکاری عربی در زمینه دیجیتالی کردن وگسترش ذخایر دیجیتال تخصصی در زمینه های مختلف دانش است.

قرار است همایش که با عنوان (سازماندهی دانش دیجیتال، راه ما برای پیشرفت وضعیت علمی و آموزشی) به مدت دو روز، یک روز در آستان قدس عباسی و یک روز در دانشگاه المستنصریه برگزار شود و در این همایش سی و شش پژوهش از محققان ایران، انگلیس، الجزایر، مصر، سلطنت عمان، اردن ، لبنان وفلسطین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهشها چهار محور را در بر می گیرد که به نحو ذیل است: آماده سازی آکادمیک حرفه ای در زمینه سازماندهی دیجیتال، تعیین محیط دیجیتال، ابزارهای سازماندهی دانش در محیط دیجیتال، برنامه های استانداردها، سیستم های نوین، موسسه های اطلاعاتی و نقش آن در سازماندهی دانش دیجیتال.

در حاشیه افتتاحیه همایش اولین تمبر پستی دانشگاه المستنصریه به مناسبت پنجاه و پنجمین سالروز تاسیس آن صادر و نمایشگاه اسناد و مخطوطات نادر گشایش یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: