انتشار کتاب سه جلدی پیرامون فعالیتهای جشنواره بین المللی ربیع الشهاده

کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره فرهنگی بین المللی ربیع الشهاده که تحت نظارت تولیتهای دو آستان قدس حسینی و عباسی برگزار شد، کتاب راهنمایی را درباره فعالیتهای سال گذشته جشنواره منتشر کرد.

هدف از این جشنواره که با شعار (بالإمام الحسین علیه السلام ثائرون وبالفتوى منتصرون) برگزار شد، همگرایی فکری و دستیابی به نگرشی واضح تر است تا به واسطه آن سیره انسانی را ارتقا بخشد. این امر از طریق دیدار دانشمندان، مبتکران، اندیشمندان و پژوهشگران با یکدیگر و ترویج صحیح دین که ایدئولوژی گمراه و تکفیری منحرف شده از ارزشهای اسلام را دور می کند، صورت می گیرد.

عقیل الیاسری، معاون رئیس بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی و رئیس کمیته اطلاع رسانی جشنواره فرهنگی ربیع الشهاده در این خصوص گفت: این جشنواره بخشی از پیام امام حسین (علیه السلام) و مجالی برای نوآوری اندیشمندان و تحریک قریحه شاعران برای سرودن قصیده ای است که معانی والای آن دربرگیرنده حکمت و معرفت حماسه حسینی است.

وی افزود: تولیت های دو آستان قدس توانستند در این جشنواره برنامه های متعددی را طی مدت یک هفته برگزاری آن اجرا کنند.

پیش از آن نیز به مدت هفت ماه مقدمات و تدارکات برگزاری این گرد همایی جهانی به رغم تمام شرایط دشوار کشور انجام شد.

وی گفت: این فعالیتهای متنوع و متعدد، ویژگی بارز جشنواره بود و شامل مراسم قرآنی، جلسات پژوهشهای علمی حوزوی و آکادمیک،سمینارهای فکری،شب شعر و فعالیتهای دیگری همچون برگزاری نمایشگاههای کتاب و افتتاح پروژه های بزرگ دو آستان قدس می شود.

وی در پایان گفت: این کتاب سه جلدی است. جلد اول حاوی تمامی فعالیتهای جشنواره از جمله سخنرانی ها، مراسم قرآنی، جلسات پژوهشی، قصیده های شعری و استقبال ازمیهمانان بوده و همه اینها با تصویر مستند نگاری شده است.

جلد دوم و سوم تمام پژوهشهای شرکت کننده در جشنواره را دربرگرفت. این کتاب بیانیه ای برای نتایج جشنواره جهت پیشبرد ارائه دیدگاههای حسینی به شمار می رود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: