تدابیر آستان قدس عباسی برای برگزاری کنفرانس و دومین نمایشگاه اختراعات

کنفرانس و نمایشگاه مخترعان از جمله کنفرانس هایی است که آستان قدس عباسی به آن اهتمام ویژه ای دارد و در پی موفقیتهای دوره گذشته، آمادگی ها برای این دوره که از 29 اسفند لغایت 2 فروردین در مجتمع شیخ کلینی برگزار خواهد شد، در تمامی جوانب از جمله بعد رسانه ای ادامه دارد.

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به منظور مشارکت در اهتمام بیشتر به این فعالیت که هدف آن حمایت و ترغیب نخبگان عراقی، کشف و رشد اختراعات و پیاده سازی عملی آن است، انجام این مسئولیت را به عهده گرفته است.

عقيل عبد الحسين الياسری، عضو کمیته مقدماتی کنفرانس، مسئول کمیته اطلاع رسانی آن و معاون رئیس بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در مورد مهمترین این تدابیر اظهار داشت: پیش از هر کنفرانس، رویداد و فعالیتی که آستان قدس عباسی برگزار می کند، تمهیدات و نشست هایی انجام شده است. هدف از این نشستها، تقسیم ماموریتها و وظایف میان کمیته های فرعی وابسته به کمیته عالی نظارت است و کمیته اطلاع رسانی یکی از این کمیته ها به شمار می رود. ما به عنوان کمیته رسانه ای، کلیات را برای پوشش رسانه ای این رویداد مطابق با ارزش و جایگاه آن وضع کردیم. یک طرح رسانه ای کاملی نیز با مشارکت واحدهای رسانه ای بخش امور فکری و فرهنگی بر حسب تخصص آنها در نظر گرفته شده است که شامل موارد شنیداری، خواندنی، بصری و اینترنتی و نیز هماهنگی قبلی با رسانه های داخلی و بین المللی می شود.

لازم به ذکر است، کنفرانس و نمایشگاهی که با همکاری انجمن مخترعان عراقی برگزار می شود اهداف زیر را دنبال می کند:

اول: حمایت و تشویق نخبگان عراقی و کشف و توسعه اختراعات.

دوم: مشارکت در تبلور پژوهشها و اختراعات و به فعلیت رساندن و تبدیل آن به دستاورد علمی قابل توجهی که در تحقق بخشیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سهیم است.

سوم: بهره جستن از اختراعات و نمونه های صنعتی جهت پیشرفت اوضاع اقتصادی کشور

چهارم: مشارکت در بهبود اقتصاد عراق با میزبانی صاحبان اختراعات و پروژه ها.

پنجم: مشارکت در ورود دستاوردهای مخترعان و پژوهشگران به مرحله آزمایش و اجرای میدانی.

ششم: استفاده از اختراعات و نمونه های صنعتی و تبدیل آن به تکنولوژی و محصولات کاربردی.

هفتم: آگاهی بخشی همگان نسبت به اهمیت اختراع و نیز جامعه عراقی درباره میزان نیازمندی آنها به مخترعان و نوآوری های آنان.

کنفرانس مذکور این فرصت را فراهم خواهد کرد که مبتکران از نقاط مختلف کشور با هدف ارائه افکار و ایجاد فرصتهای ثمر بخش همکاری با یکدیگر دیدار کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: