آغاز اولین نشست پژوهشی کنفرانس بین المللی «زبان و ادبیات عربی بین اصالت و مدرنیته»

اولین نشست پژوهشی چهارمین کنفرانس بین المللی «زبان و ادبیات عربی بین اصالت و مدرنیته» آغاز به کار کرد.

این جلسه که در سالن مرکزی موسسه خیریه ای بحرالعلوم در استان نجف اشرف برگزار شد یکی از چهار جلسه ای است که در حاشیه کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات عربی بین اصلات و مدرنیته برگزار می شود.

اولین جلسه پژوهشی به ریاست دکتر حاکم حبیب الکریطی و با شرکت اساتید ذیل برگزار شد:

- دکتر رحمن غرکان با ارائه مقاله با نام «محمد بحر العلوم في انطباعاته النقديّة»
- دکتر علی یوسف نور الدین با ارائه مقاله با عنوان : «دور الحوزة العلميّة في النجف في خدمة العربيّة وشهرة علمائها في العصر الحديث»
- خانم دکتر هیام عبد زید با ارائه مقاله با عنوان «أثر الحوزة العلميّة في حركة التصحيح اللغويّ.. الشيخ الكرباسي أنموذجاً»
- دکتر حیدر جبار عیدان ابوصیبع با ارائه مقاله با عنوان «الدرس النحويّ في الحوزة العلميّة.. الشيخ محمد علي المدرّس المعروف بـ(المدرّس الأفغاني) 1329 – 1406هـ أنموذجاً»
- دکتر جاسم فریح دایخ الترابی با ارائه مقاله «مناهج التّأليف اللّغويّ في الحوزة العلميّة.. دراسة وتقويم»
- استاد محمد نعمه السماوی با ارائه مقاله «النجف رائدةُ التجديد في الشعر العربيّ.. الشيخ عبد الحميد السماويّ مثالاً»
- دکتر صباح عنوز با ارائه مقاله «شعر السيد محمد بحر العلوم (رحمه الله) بين قيم التكوين الفنّي وقصديّته في نقد الواقع المعيش»

در این نشست مقالات با روشهای علمی و نقطه نظرات نوین ارائه شد و در پایان پژوهشگران به پرسشهای حاضران پاسخ دادند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: