Önemli: Yüce Dini Merceiyet’ten Musul’daki feribot kazasının kurbanlarının yakınlarına taziye ve “Bu olay devletteki yolsuzluğun bir parçasıdır” nitelemesi

Yüce Dini Merceiyet, Musul’da gerçekleşen ve onlarca kurbanın hayatına mal olan feribot kazasının kurbanlarının yakınlarına taziye sundu. Bu trajik olayın gizli yönlerinin açığa çıkarılmasını ve sorumlularının hesaba çekilmesini talep eden Yüce Dini Merceiyet; olayı memlekette yaygınlaşan yolsuzluğun bir parçası olarak niteledi.

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda 14 Receb 1440 (22 Mayıs 2018) tarihinde kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde şunlar yer aldı:

“Kardeşlerim, bacılarım; Musul’daki insanımıza taziye sunarak ve trajik kazanın – feribot kazası – kurbanlarının yaslı yakınlarına acılarını paylaştığımızı ifade ederek söze başlıyoruz. Aynı zamanda da yaşananların gizli saklı yönlerinin açığa çıkarılmasını ve bu trajik kazanın sorumlularının hesaba çekilmesini talep ediyoruz. Burada iki önemli konuya işaret etmeyi arzuluyoruz:”

İlki: Bunun gibi büyük kazalarda kendi bakanlığına bağlı dairesi ya da müdüriyeti kapsamında kaza gerçekleşen kimselerin mutlaka sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Bu kimseler istifasını vermeli ve kendilerini soruşturma komitesinin tasarrufuna bırakmalılardır. Böylelikle gizli saklı yönler açığa çıkar ve herhangi bir kusur ya da işini gedik yapma varsa bunun sonuçlarını üstlenir. Şu da bilinsin ki bu davranış; çoğu devlette yaygın olan bir şeydir. (Bu davranış) vatandaşlara yetkilinin sorumluluk şuurunda olduğu ve onun sadece kendi çıkarı için bir koltuğa sahip, ne pahasına olursa olsun koltuğa yapışan biri olmadığı mesajını verir.”

İkincisi: Bu acı verici olay devletteki idari sistemde büyük bir zafiyet bulunduğunun göstergesidir. Bu zafiyet de; denetleme organlarının rollerini yerine getirmeyişleridir. Bu da devlette yaygınlaşan yolsuzluğun bir parçasıdır. Devletin gerek alt gerekse de üst düzeydeki muhtelif dairelerinde denetleme mekanizmasının aktif hale getirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Gözetleme ve denetleme komitelerinin çoğu ya tölerans gösterdiklerinden ya da rüşver karşılığında görevlerini yerine getirmemektedir. Bu da çok tehlikelidir ve muhtelif alanlarda fecî kazalar meydana gelmesinin ana sebebidir.”

“Kardeşlerim; yetkililerin (söylediklerimize) kulak verip bilfiil zafiyeti hissetmeleri ve bilfiil bunu çözmeyi düşünmelerini ümit ediyoruz. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’tan Hz. Muhammed ve Âl-i Muhammed (Hz. Muhammed Soyu - Allah-u Teâlâ O’na ve onlara salât eylesin) hakkı hürmetine memleketimizden her türlü doğal afet ya da trajik kazaları bertaraf etmesini ve bizden de sizlerden de her türlü kötülüğü uzak kılmasını niyaz ederiz. Ve Dualarımızın sonu ‘Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun’dur. Allah’ın salât ve selâmı Hz. Muhammed’e ve O’nun pek Pâk, pek Güzel (kokulu) Hanedânı’na (Ehlibeyti’ne) olsun!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: