Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni; bir eliyle güvenliği sağlıyor öbür eliyle ziyaretçilere hizmet ediyor

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni memleketteki güvenliğinin korunması ve asayişin sağlanmasıyla ön plana çıksa da rolü sadece bununla kısıtlı değil. Tümen Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) vefât ve doğum hatıralarının yaşatıldığı etkinliklerde de aktif bir biçimde katılım sağlıyor ve ziyaretçilere hizmet sunuyor. Bu etkinliklerin sonuncusu biri de Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası ziyareti oldu. Tümen üyeleri Hz.Zeyneb-i Kubra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Şam’daki Mukaddes Ziyaretgâhı’nda geçerek ziyaretçilerine hizmet etti.

Mukaddes Ziyaretgâh’ın yakınına büyük bir çadır kuran Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni; bünyesindeki temsilcilikler, ilkyarıdım birimleri ve destek birimleri aracılığıyla ziyaretçilere hizmet etti.

Ziyarette sunulan hizmet sürecinde Şam’da bulunan Tümen Sorumlusu Meysem Zeydî; yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı ile şunları paylaştı: “Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni, Seyyide Zeyneb’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) vefâtı hatırası merasimlerinde bulunmakla müşerref olmuştur. Bu da Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi’nin direktifi üzerine gerçekleşmiştir. Giden heyet tam kapsamlı bir program doğrultusunda bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Bunlardan biri de Huseynî hizmet yeri kurmaktır. Burada hizmet sunan Mukaddes Kerbelâ sakinleri ile beraber muhtelif türden yiyecek ve içecekler takdim edilmiştir.”

“Bizler buraya esas bir hedefle geldik; o da Hz. Zeyneb’in (O’na selâm olsun) misafirlerine hizmet etmek. Tıpkı O’nun “Kefîl”i Hz.Ebulfaz Abbas’ın (O’na selâm olsun) misafirlerine yaptığımız gibi. Yüce Dini Merceiyet’in çağrısına ve mubarek fetvaya icabet ettik; bu büyük bir şerefti bizim için. Şimdi de Allah-u Teâlâ’nın hatıralarının yaşatılmasını istediği kimselerin anılmasına katkıda bulunarak şereflenmek istiyoruz.”

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni Mukaddes Kerbelâ içinde ve dışındaki mubarek mekânlarda yaşanan ziyaretlerin çoğunluğuna katılımda bulunmuştur. Tümen bu ziyaretlerde güvenliğin sağlanmasına ek olarakziyaretçilere hizmet edilmesine de katkıda bulunmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: