برگزاری کنفرانس و کارگاه آموزشی در دانشگاه بابل با تلاش مرکز مرمت نسخ خطی

بخش مرمت نسخ خطی از مراکز فعال کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی است که وظیفه حفظ احیای میراث اسلامی را به عهده دارد و گامهای مهمی را در این زمینه با تکیه بر مسئولان باتجربه و تجهیزات نوین و پیشرفته برداشته است.

این مرکز در راستای عمل به دستورات آستان قدس عباسی مبنی بر لزوم تعمیم این تجربه موفقیت آمیز به همتایان آن در موسسات آکادمیک یا بخش خصوصی، کنفرانس و کارگاه تخصصی در دو بخش (تئوری و عملی) را برای جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه بابل برگزار کرده است. طی بخش تئوری کارگاه، شرح مفصلی درباره نسخ خطی، انواع و روشهای نگهداری آن ارائه شد. همچنین در کارگاه عملی نیز مرمت کتب و نسخ خطی آموزش داده شد.

این فعالیت با حضور و استقبال گسترده دانشجویان وجمع کثیری از اساتید دانشکده برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: