114 yerli ve yabancı yayınevi, kurum ve kütüphane XV. Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı’na katılıyor

  1. Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı alışılagelmiş olduğu gibi geniş bir çeşitliliğe sahne oluyor. Fıkıhtan felsefeye, aile ve çocuktan bilim ve edebiyata, akaid ve fıkıhtan farklı dillere kadar çeşitli alanlarda yazılmış çok sayıda eserin yer aldığı fuar ile ilgili olarak Fuar Müdürü Dr. Muştak Abbas Ma’n’dan bilgi aldık:

Dr. Ma’n şunları söyledi: “ XV. Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı, Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivalinin bir parçasıdır. Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından sponsorize ve organize edilen adı geçen festivalin etkinliklerinden biri sayılan bu fuar; tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi yerel, bölgesel ve uluslararası kütüphaneler, yayın evleri ve yayın kurumlarının ilgisine sahne oldu.”

“Fuar kabulü için gerekli kriterlere göre seçim eleme yaptıktan sonra sekiz ülkeden gelen (A.B.D.), 140 yayınevi, yayın kurumu ve kütüphaneyi kabul etti. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: “A.B.D. ,Lübnan, İran, Tunus, Mısır, Suriye ve Ürdün.”

“Irak Mukaddes Türbeleri’nin ve özellikle de Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbelerinin politikası; avamından entelektüeline, çocuklardan kadınlara ve yaşlılara kadar toplumun hangi tabakası olursa olsun toplumun tümüne yönelik hizmetler sunmaktır. Toplumu genel ve özel olarak geliştirmek için yapılan programlardan biri de kitap fuarı düzenlemektir. Uluslararası Kerbelâ fuarı da bu hedefleri (bu hizmetleri) gerçekleştirme araçlarından biridir. Bildiğiniz üzere teknoloji kredibilitesi olmayan, sağlam olmayan birçok siteyi doğurdu. Bunlar okurda, izleyicide veya dinleyicide “algı dezenformasyonu” olarak adlandırılan bir hale neden olabiliyor. Kredibilite sahibi sağlam yayınevlerinin ilgi göstermesi ve destek sunması da insanlık aklını bu tehlikeli performanstan (algı dezenformasyonundan) koruma yöntemlerinden biridir. Çünkü bu tehlikeli performans toplumun içinde ne getireceği belirsiz tavırların temelini atan sapkın düşüncelere yol açabiliyor.”

“Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı’na katılım şartları iki ana noktadan hareketle belirlenmiştir. Bunların ilki dünyaca tanınmış fuarlarda kabul edilen kriterler; ikincisi de İki Mukaddes Türbe’nin genel politikasıdır. İki noktanın paydası da şiddeti, nefrete körüklemeyi bir kenara bırakıp insanî ve İslami yönelimleri birleştirmek ve insanın düşüncesini geliştirip sağlıklı bir şekilde yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışan sağlıklı kültürü desteklemektir. Bu iki noktada tahribat ve birbirine karşı nefreti körüklemeye yer yoktur; aksine barışa ve barış içerisinde bir arada yaşama davet vardır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: