رئیس دانشگاه بغداد در بازدید از غرفه حرم مطهر در دانشگاه بغداد :

فعالیت آستان مقدس عباسی سازمان یافته و قابل الگو برداریست.

بازدید رئیس دانشگاه
آقای دکتر موسی الموسوی رئیس دانشگاه بغداد باتفاق تنی چند از معاونان و اساتید دانشگاه بغداد از غرفه حرم مطهر عباسی که در کتابخانه مرکزی دانشگاه بغداد برگزار گردیده است بازدید بعمل آورد.

در طی این بازدید آقای دکتر الموسوی با دستاوردهای فکری و فرهنگی حرم مطهر آشنا گردید. در این دیدار دست اندرکاران غرفه حرم مطهر به ارائه پاره ای توضیحات پرداختند.

آقای الموسوی در این دیدار با پروژه های حرم مطهر در زمینه های مختلف آشنا شد.

آقای الموسوی در پایان این دیدار ضمن ابراز خرسندی از مشارکت آستان مقدس عباسی در نمایشگاه کتاب دانشگاه بغداد گفت: حضور موسسات دینی مثل آستان مقدس عباسی در این قبیل نمایشگاه ها می تواند حالتی از اشتراک فکری و فرهنگی با موضوعات علمی و آکادمیک ایجاد نماید.

آقای الموسوی در ادامه یادآور شد: آستان مقدس عباسی تلاش خود را صرفا متوجه امور فکری و فرهنگی ننموده و تلاش مشهودی در زمینه های آکادمیک و علمی داشته که می توان از آنجمله به گردآوری پروژه های پایان تحصیلات عالیه و فراهم نمودن امکان استفاده دانشجویان از آنها اشاره نمود.

آقای الموسوی به راهنمائی دانشجویان در تمامی سطوح برای بهره گیری حداکثری از نهضت عمرانی، فکری و فرهنگی در جریان در عتبات مقدسه اشاره نمود و افزود : ما فعالیتهای حرم مطهر عباسی را کاملا سازمان یافته و قابل الگو برداری ارزیابی نموده و آستان مقدس عباسی را یکی از نهادهای فعال در زمینه آگاهی بخشی به جامعه دانشجوئی یافتیم. نگاه آستان مقدس عباسی به دانشجو نگاه به آینده و نسل فرهیخته ایست که برنامه ریزی برای غنی سازی بعد فرهنگی و اجتماعی وی و بواسطه برگزاری سمینارها و فستوالها بسیار پر اهمیت می باشد.

یادآور میگردد این نمایشگاه به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه بغداد در محل کتابخانه مرکزی این دانشگاه و به مدت پنج روز برگزار گردیده است.‏


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: