برگزاری کارگاه «دیجیتال سازی اسناد و نسخ خطی» دانشگاه المستنصریه به همت آستان قدس عباسی

مرکز اسکن و فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس عباسی کارگاهی را تحت عنوان (دیجیتال سازی نسخ خطی و اسناد.. اهداف، تجهیزات، سازوکار و روشهای ذخیره سازی آن)با شعار (عمق الماضي بتقنیة الحاضر) در بخش کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه برگزار کرد.

توافقنامه همکاری مشترک میان آستان قدس عباسی و دانشگاه المستنصریه دستاوردهای متعددی از جمله برپایی کارگاهها را به دنبال داشته است.

طی این کارگاه که با حضور برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار شد، ضمن معرفی مرکز، بخشها و وظایف محوله به آن، شرح مفصلی درباره دیجیتال سازی اسناد و نسخ خطی، اهداف، تجهیزات، سازوکار و روشهای ذخیره سازی آن و نیز فعالیتهای بخش اسکن مرکز ارائه شد.

در پایان کارگاه، اساتید و دانشجویان ضمن ابراز تحسین نسبت به تلاشهای بی وقفه مرکز در زمینه حفظ میراث خطی، عکسبرداری، فهرست نویسی و آرشیو بندی، تلاشهای آستان قدس عباسی به ویژه مراکز علمی و فرهنگی آن را ستودند و پرسنل آن به دلیل ارائه توضیحات کامل و مفید به شکل تئوری و عملی مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: