بررسی میراث آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی در کنفرانس بین المللی آستان قدس عباسی

آستان قدس عباسی با همکاری دانشکده تربیت مدرس دانشگاه کوفه دیروز جمعه (20 شعبان 1440هـ) کنفرانس علمی بین المللی را پیرامون آثار آیت الله العظمی شیخ آقابزرگ تهرانی برگزار کرد.

این کنفرانس یکی از مجموعه کنفرانسهای علمی است که با محوریت میراث برگزار می شود.
هدف از این کنفرانس که با شعار (تراثنا مجد أسلافنا ومنار أبنائنا) برپا شده، به شرح ذیل است:

- حفظ میراث نوین از تباهی در سایه شکوفایی تکنولوژی اطلاعات
- بهره جستن از آثار آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی در دیگر رشته های علمی
- ارائه ابعاد علمی افکار شیخ آقا بزرگ تهرانی در پژوهشهای نوین
- بررسی آثار علمی در تالیفات آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی

اما محورهای کنفرانس که در جلسات پژوهشی آن مورد بررسی قرار گرفت، به نحو ذیل است:

اول، زندگی علمی آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی
دوم، محور رجالی در میراث آیت الله
سوم، محور حدیثی (درایت و روایت) نزد آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی
چهارم، محور سیره نویسی و نسب شناسی در میراث آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی
پنجم، محور تاریخی نزد آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی
ششم، محور فهرست نویسی و کتاب شناسی در میراث آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی
هفتم، میراث منقول در کتاب الذریعه آیت الله آقا بزرگ تهرانی
هشتم، آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی در شعر عربی

در حاشیه این کنفرانس از کتاب (المستدرک على الذریعة) به تحقیق احمد الحلى رونمایی شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: