Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Ayetullah Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin (Allah O'na rahmet eylesin) mirasına ışık tutuyor

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami vei İnsani Maarif İşleri Bölümü, Kûfe Üniversitesi işbirliği ile 20 Şaban 1440 (26 Nisan 2019) günü uluslararası ilmî konferanslarından birini daha düzenliyor. İslami miras ile ilgili faaliyetlerden biri olan ve sloganı “Mirasımız geçmişlerimizin şanı ve evlatlarımızın feneridir” olarak belirlenen konferansta Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin (Allah O'na rahmet eylesin) ilmi mirasının üzerinde durulacak.

Konferans şunları hedefliyor:

 • - Bilgi teknolojilerinin kalkınmasının gölgesinde modern mirası kaybolmaktan koruma.
 • - Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin ardında bıraktığı izleri diğer ilmi uzmanlıklarda işlevselleştirme.
 • - Modern etütler açısından Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin düşüncelerinin ilmi yönlerini ön plana çıkarma
 • - Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin ilmi mirasının etüdünü yapma.Konferansın konu başlıkları:

 • - İlki: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin ilmi hayatı
 • - İkincisi: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin rical ilmine dair mirası.
 • - Üçüncüsü: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin hadis ilmine (dirayet ve rivayet) dair mirası.
 • - Dördüncüsü: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin mirasında tercemeler ve nesepler.
 • - Beşincisi: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin mirasında tarih.
 • - Altıncısı: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin mirasında bibliyografya ve indesleme .
 • - Yedincisi: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî’nin ardında bıraktığı “Kitâb-uz-Zerî’â” isimli eseri.
 • - Sekizincisi: Ayetullah Uzma Şeyh Ağabuzurg-i Tahranî ve Arapça şiirine dair çalışmaları.Konferansta ayrıca Araştırmacı yazar Ahmed el-Hillî’nin “El-mustedreku Alez-Zerî’a” isimli kitabı ilk defa okurlarla buluşacak.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: