دانشگاه الکفیل رتبه نوزدهم را در میان دانشگاههای عراقی کسب کرد

دانشگاه الکفیل آستان قدس عباسی برای نخستین بار با ورود به رده بندی جهانی (RUR - Round University Ranking) جایگاه نوزدهم را در میان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی عراق و جایگاه هشتصد و نوزدهم را در سطح دانشگاههای بین المللی کسب کرد.

ریاست دانشگاه الکفیل اعلام کرد، مشارکت دانشگاه در رده بندی بین المللی، اولین گام در برنامه دانشگاه برای ورود به رنکینگ های جهانی است که وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی، دانشگاه ها را برای ورود به آن ترغیب می کند تا بدینوسیله آوازه علمی دانشگاههای عراق ارتقا و کیفیت و سطح علمی پژوهشها و دانشجویان بهبود یابد.

سیستم رده بندی دوره ای دانشگاه (RUR - Round University Ranking) یک سیستم رده بندی جهانی است که عملکرد نهصد و سی دانشکده بین المللی پیشتاز از هشتاد کشور جهان را از طریق بیست مشخصه منحصر به فرد و چهار زمینه اصلی فعالیتهای دانشگاهی مورد بررسی قرار می دهد که شامل تدریس، پژوهش، تنوع بین المللی و پایداری مالی می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: