نمایش هفت فیلم از پروژه های علمی و آموزشی آستان قدس عباسی در نمایشگاه کتاب تهران

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در جریان مشارکت در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هفت فیلم از پروژه های علمی و آموزشی آستان را برای عموم به نمایش گذاشت.

غرفه فرهنگی آستان قدس عباسی در این دوره از نمایشگاه هفت فیلم از پروژه های علمی و آموزشی آستان را که توسط مرکز تولیدات فنی الکفیل تهیه و تنظیم شده، به زبان فارسی نمایش داد.

استاد بشیر تاجر، مدیر این مرکز به شبکه جهانی الکفیل گفت: موضوع فیلمها پروژه های علمی و آموزشی آستان قدس بود که با استقبال مسئولان و رسانه های حاضر رو به رو شد.

جسام السعیدی، مسئول غرفه فرهنگی آستان نیز اظهار کرد، با وجود اینکه مرکز فیلمهای دیگری پیرامون طرحهای عمرانی، بهداشتی و مهندسی تولید کرده است اما فیلمهایی که در ساعات کار نمایشگاه نمایش داده شدند بر روی برخی پروژه های علمی و فرهنگی متمرکز بود چراکه همسو با ماهیت نمایشگاه و اهتمام بازدیدکنندگان است.

فیلم زیر درباره مجموعه مدارس نمونه العمید وابسته به سازمان آموزش و پرورش آستان قدس عباسی است: https://youtu.be/6io-kjDb7q0

موضوع این فیلم کارگاه خیاطی است که وظیفه دوزندگی پرچم گنبد مطهر، پرچمهای متبرکه، گلدوزی و خیاطی پارچه های تزئینی را به عهده دارد که در مناسبتهای دینی استفاده می شوند: https://youtu.be/swYkFeczadY

فیلم بعدی درباره پروژه های علمی آستان مطهر عباسی است: https://youtu.be/6hM-VPtrHk4

فیلم ذیل سالن دانشگاه العمید را نشان می دهد که به زمینه پزشکی اختصاص یافته است: https://youtu.be/JjESH0PtcuQ

اما این فیلم خدمات انتشارات الکفیل که رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده نشان می دهد: https://youtu.be/yvzXsGreMr4

فیلم آخر فعالیتهای مرکز فهرست نویسی و رده بندی کتابخانه آستان قدس عباسی را مورد بررسی قرار می دهد: https://youtu.be/-CAXFVCDM6U

فیلمهای دیگری نیز درباره پروژه های عمرانی، بهداشتی و مهندسی توسط مرکز تولیدات فنی الکفیل تهیه و تنظیم شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: