Kur’ân-i Kerîm ayetleri, Âba Ehli’nin isimleri, nakışlar ve süslemeler: Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Altın Eyvanı’nın şahane tacı… (Foto Haber)

Kur’ân-i Kerîm ayetleri, Âba Ehli’nin isimleri, nakışlar ve süslemeler… Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın altın eyvanının taç kısmına baktığınızda işte bu güzelliklerin şahane bir kombinasyonu ile karşılaşıyorsunuz. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Altın Eyvanı’nın Güçlendirilmesi ve Tezhibi Projesi kapsamında yapılan taç bölümü; içerdiği yüklü detaylarla büyük bir sanatsal hünerin meyvesi.

Eyvanın girişinde yer alan Kur’ân-i Kerîm kitabesinin kurulumu ve başka birtakım kaplama çalışmalaırnı ardından sıra Abâ Ehli’nin (O’na selâm olsun) adlarını monte etmeye geldi. Hz.Peygamber Efendimiz (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin), Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali, Hz.Fatıma Zehra, Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ ve Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) adları eliptik bir şekilde; emayeden yapılmış mavi fon üzerine, Hüsn-ü Hat sanatının (Arap Kaligrafisi) Sülüs-ü Muşabbâ türündeki harfleri ile ve harflerin dağılımı eşit olacak şekilde yazılmıştır. Bu müşerref isimlerin üstünde de şu Ayet-i Kerîme yer almaktadır: ‘…Allah'ın rahmeti ve bereketleri siz ev halkının üzerinedir. Şüphesiz O, övülmeye layık ve azamet sahibi olandır.’ (Hûd Suresi 73. Ayet, Kadri Çelik Meali) Bu Ayet-i Kerîme de yine Sülüs-ü Muşabbâ türündeki harflerle mavi emaye fon üzerine ve eliptiğe benzer bir biçimde yazılmıştır. Kitabelerin etrafı büyük bir yay ile çevelenmiş olup yayın tabanı Kur’ân-i Kerîm kitabesine bağlı bir şeride dayanmakta; sivri ucu da başka yaylara ve süslemelere temas etmektedir.

Projedeki hat işlerinden sorumlu isim olan Hüsn-ü Hat üstadı Ahmed Naci; bu sanat eserleri ile ilgili bazı detayları Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla paylaştı: “Âbâ Ehli’nin (Hepsine selâm olsun) isimleir ve üzerlerinde yer alan ‘…Allah'ın rahmeti ve bereketleri siz ev halkının üzerinedir. Şüphesiz O, övülmeye layık ve azamet sahibi olandır.’ Ayet-i Kerîmesi’nin yazını yazma şerefine nail oldum. Hepsi Sülüs-ü Müşabbâ türündeki hat ile yazılmıştır. Harflerinin diziliminin ardında güzel bir felsefe bulunmaktadır ve maneviyat yüklü sözlere geometrik ve sanatsal bir perspektif vermiştir.”

“Dikkat edilirse; bu sözlerde kullanılan harflerin (yazılması) en güzel ve en zorlu harfler olduğu fark edilecektir. Görüntüdeki estetiğe ek olarak tasarımda Kur’ân-i Kerîm ayetinin kelimelerinin ve sözcüklerin dizilişinde üst düzey bir sembolizasyon vardır.”

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Altın Eyvanı’nın Güçlendirilmesi ve Tezhibi Projesi; daha önce gerçekleştirilmiş olan avlunun direkleri ve omuz olarak tabir edilen üst kenarlarının kaplanması projelerini tamamlayıcı niteliktedir. Proje Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin estetik yönüne katkıda bulunmanın yanı sıra; hem sahip olduğu mimari dokuya ve uygarlık izlerini korumak hem de Mukaddes Türbe’nin bina ve yapılarının güçlenmesi, restorasyonu ve ömrünün daha uzun olmasına katkı da bulunmak içindir. Proje kapsamında uygulamaya konan plan ve tasarımların hepsi resmi onaylıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: