چاپ دیوان دو جلدی شیخ حسن مصبح حلی پس از تحقیق و بازنگری به همت مرکز میراث حله آستان قدس عباسی

مرکز میراث حله وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی دیوان شیخ حسن مصبح حلی را پس از اتمام تحقیق و بازنگری با طراحی جدیدی به چاپ رساند.

این کتاب که از گنجهای پنهان میراث حله در کتابخانه ها و مراکز نسخ خطی به شمار می رود، پس از تحقیق توسط دکتر مضر سليمان حلی و بازنگری مرکز میراث حله در دو جلد منتشر شد.

شیخ حسن بن محسن ملقب به مصبح حلی در سال 1247 هجری در حله دیده به جهان گشود. وی دروس نحو، صرف، معانی و بیان را نزد پدرش و دیگر شیوخ آموخت. سپس پدرش وی را در حالیکه تنها بیست سال داشت برای ادامه تحصیل به نجف اشرف فرستاد. شیخ حلی تا زمان مرگ پدرش در نجف ساکن بود و سپس به حله بازگشت و در آنجا ماند تا اینکه در سال 1317 چشم از جهان فروبست. وی عالم، فاضل، ادیب و شاعری بود که شعر را از شيخ صالح، شيخ حمادی وشيخ حمادي نوح آموخته بود. حلی بیست سال برای تحصیل علم در شهر نجف اشرف اقامت داشت.

شایان ذکر است، آستان قدس عباس به دلیل اهمیت بسیاری که برای تحقیق و پژوهش کتب و نسخ خطی و ارائه آن از طریق مراکز متخصص در این زمینه قائل است، آثار زیادی را مورد تحقیق قرار داده که به مرجع پژوهشگران تبدیل شده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: