بیست و نهمین شماره از فصلنامه العمید منتشر شد

مرکز بین المللی پژوهشها و مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی بیست و نهمین شماره از جلد هشتم فصلنامه العمید را منتشر کرد.

این شماره از فصلنامه مجموعه ای از پژوهشها و نیز مطلب ویژه ای با عنوان (النبی الأعظم (صلى الله علیه وآله وسلم) سمو الصوره وأفق الدلاله) را در بر می گیرد.

پژوهشهایی که در این شماره از فصلنامه آمده و شامل هفت پژوهش به زبان عربی و یک پژوهش به زبان انگلیسی می شود، سیره نبوی را از طریق متن ادبی وتصویر شعری گویا بررسی می کند.

شایان ذکر است، فصلنامه العمید که به منظور ارتقای سطح علمی به انتشار پژوهشها و مطالعات انسانی می پردازد، دارای مجوز از وزارت آموزش عالی عراق است و از سوی مرکز بین المللی العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به چاپ می رسد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: