راه حل جایگزین آستان قدس عباسی برای جبران کمبود آب فرات

پروژه آبهای جایگزین الساقی با هدف مواجهه با بحران آب در نتیجه کاهش سطح آبهای دو رود دجله و فرات اجرایی شد. باتوجه به لزوم بهره جستن از آبهای جایگزین موجود در چاهها، آستان قدس عباسی اجرای پروژه مذکور را با هماهنگی ادارات کشور در استان كربلا و اداره کشاورزی و چاهها به عهده گرفت.

این پروژه از پروژه های مهم عراق و به ویژه استان کربلا به شمار می رود كه منطقه سبز کشاورزی و سبد غذایی برای ساكنان شهر کربلا و دیگر استانهای جنوبی عراق فراهم خواهد کرد. علاوه بر تهیه آب جایگزین، منبع سومی در صورت خشکی رودها خواهد بود زیرا مخزن استراتژیک بوده و از زیر ساختهایی است که خداوند برای بشر قرار داده تا بهترین بهره را از آن ببرد.

این پروژه محدود به حفر چاهها نیست بلکه پروژه های دیگری همچون احداث نیروگاه بزرگ تصفیه آب، نیروگاه برق جهت اجرای پروژه و کاشت برخی محصولات زراعی و درختان نخل می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: