برگزاری نشست برنامه ریزی و ترسیم چشم اندازهای آتی موسسات آموزشی آستان قدس عباسی

بخش تربیت و آموزش عالی آستان قدس عباسی نشست گسترده ای را به منظور برنامه ریزی و ترسیم چشم اندازهای آتی موسسات آموزشی وابسته به خود برگزار کرد.

این نشست با مشارکت مدیریت مجموعه مدارس آموزشی العمید و مسئولان مدارس و دیگر کارکنان بخش برگزار شد و محورهای مهمی از جمله طرح تقسیم وظایف، طرح مالی، برنامه های بانوان، تقسیم تیم های هماهنگی و طرحهای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این موارد به محورهای دیگری پرداخته شد که می تواند موجب پیشرفت روند آموزشی و تربیتی در مجموعه مدارس العمید شود.

محمد حسن جابر، رئیس بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی اظهار داشت: هدف از نشست امروز رایزنی با برادران حاضر درباره طرحهای آتی و تلاش برای تعیین مهمترین موانع در سال تحصیلی گذشته و ایجاد راهکار برای آنها از طریق مطرح کردن آن در حضور برادران و شنیدن نظرات پیشنهادی آنها است.

شایان ذکر است، برگزاری چنین نشستهایی در بخش آموزش عالی در راستای کسب آمادگی بیشتر برای سال تحصیلی جدید ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: