تاکید هیات دانشگاه المستنصریه بر تحکیم همکاری دوجانبه در بازدید از کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی روابط خوبی را با بسیاری از دانشگاهها و موسسات آکادمیک برقرار نموده است. این روابط مبتنی بر همکاری، اقدام مشترک، تبادل تجربیات و اجرای پروژه های علمی است. دانشگاه المستنصریه در صدر این دانشگاهها قرار دارد بطوریکه پروتوکل همكاری میان طرفین امضا شده و یکی از بندهای آن شامل دیدارهای متقابل با هدف ارتقای فعالیت در زمینه کتابخانه است.

از این رو، کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی میزبان هیاتی از کتابخانه مرکزی دانشگاه المستنصریه بود که در جریان آن هیات مذکور از مرکز ترمیم و نگهداری نسخ خطی بازدید کرد و استاد کمال السندی ضمن همراهی هیات در بازدید از بخشهای مختلف مرکز ، توضیحات مفصلی را پیرامون فعالیتهای آن ارائه کرد. هیات بازدید کننده نیز ضمن ابراز شگفتی از فناوریها وسازوکارهای مورد استفاده در عملیات ترمیم و احیای نسخ خطی خواستار برگزاری دوره هایی پیرامون ترمیم و روشها و سازوکارهای نوین در کتابخانه آستان قدس عباسی شد.

این هیات سپس از کتابخانه الکترونیکی بازدید کرد و عمار حسين الجواد ضمن تشریح مهمترین اقدامات کتابخانه الکترونیکی و منابع آن توضیح مختصری درباره برخی پروژه های کتابخانه همچون طرح بایگانی دیجیتال رساله های دانشگاهی و طرح حفظ تولیدات علمی عراق ارائه کرد.

هیات دانشگاه المستنصریه از آستان قدس عباسی به دلیل فراهم نمودن این فرصت قدردانی کرد و اقدامات و پروژه هایی که توسط کتابخانه آستان مدیریت می کند به ویژه پروژه حفظ ومستند سازی تولیدات علمی عراق را ستود . کتابخانه دانشگاه المستنصریه اولین کتابخانه مرکزی در کشور عراق است که تولیدات علمی کاغذی خود را به نسخه های دیجیتال تبدیل می کند و توانسته مجموعه بزرگی از کتب ارزشمند را به نسخه های مجازی تبدیل کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: