مبلغ زکات فطره طبق اعلام دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله العالی)

دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله العالی) مبلغ زکات فطره امسال 1440 هجری را برای هر فرد 1500 دینار عراقی اعلام نمود.

زکات فطره یک صاع (معادل سه کیلوگرم) گندم یا جو یا مویز یا برنج یا خرما یا هر چیز دیگری که قوت غالب شخص است یا مبلغ معادل آن می باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ زکات فطره اعلام شده معادل یک صاع از طعام می باشد. لذا مومنان در هنگام پرداخت مبلغ زکات فطره به این مورد توجه داشته باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: