اتمام جلد دوم فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی به همت آستان قدس عباسی

مرکز اسکن نسخ خطی و فهرست نویسی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی از موفقیت جدیدی خبر داد که به مجموعه موفقیتهای پیشین آستان که هدف از آن مشارکت در حفظ میراث و تاریخ، ثبت و قراردادن آن در دسترس پژوهشگران است؛ افزوده می گردد.

این موفقیت؛ اتمام جلد دوم فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی (قدس سره) می باشد که بدین ترتیب کل نسخه های خطی موجود در کتابخانه فهرست نویسی گردیده است.

استاد صلاح مهدی عبد الوهاب، مسئول مرکز اسکن نسخ خطی و فهرست نویسی آستان درباره این اثر گفت، به دلیل اهتمام به لزوم نشر میراث خطی و احیای آن از طریق این مرکز تلاش کرده ایم تا میراث اسلامی و به خصوص میراث اهل بیت(علیهم السلام) را حفظ و آن را از طریق روشها و شیوه های مختلف منتشر کنیم. ما در زمینه فهرست نویسی نسخ خطی اقداماتی را انجام دادیم و به موفقیت مهمی رسیدیم و آن آماده سازی جلد دوم فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله العظمی سید ابی القاسم خوئی (قدّس سرّه) است.

وی افزود: استاد محقق احمد علی مجید حلی، مسئولیت این کار را به عهده گرفت و تمام تلاش خود را تا اتمام کار به نحو احسن به کار بست.

عبدالوهاب عنوان داشت: فهرست نویسی نسخ خطی در دو جلد انجام پذیرفته است. در جلد اول که پیشتر انجام شد 313 نسخه خطی و در جلد دوم 287نسخه خطی معرفی شده است که در مجموع به معرفی 772 جلد نسخه خطی در هر دو جلد پرداخته شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: