میزبانی دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی از هیات آکادمیک روسی

دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی اخیرا میزبان هیأت آکادمیکی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی مختلف روسیه بود.

بازدید این هیات در چارچوب برنامه دانشگاه جهت گسترش روابط آکادمیک در داخل و خارج عراق و معرفی زیر ساختها و برنامه تحصیلی دانشگاه از یک سو و تلاش برای گشودن کانالهای ارتباط علمی و تبادل تجارب از سوی دیگر انجام شد.

برخی مسئولان دانشگاه از جمله رئیس، معاون اداری و روسای دانشکده ها و معاونانشان این هیأت را در جریان بازدید از سالنهای دانشگاه همراهی کردند.

طرفین در جریان این بازدید درباره گشودن ساز و کار همکاری علمی و آکادمیک مشترک از طریق تبادل تجارب آموزشی، اعزام و تبادل دانشجویان، تسهیل انجام پژوهشهای علمی مشترک اساتید دانشگاه العمید در مجلات علمی معتبر روسیه و نیز برگزاری جلسات آموزشی به زبان انگلیسی میان اساتید دانشگاه العمید و دانشگاههای پزشکی روسیه بحث و تبادل نظر کردند.

دانشگاه العمید از زمان تاسیس آن به دنبال گسترش روابط علمی و آکادمیک با دانشگاههای مختلف عربی و خارجی در کشورهای بسیاری از جمله عمان، امارات، تونس، إیران، انگلستان، آمریکا، پاكستان، هند و روسیه بوده است و در تلاش است تا سیستمهای آموزشی در دانشکده های خود را توسعه دهد و تجربیات آموزشی پیشرفته خود را به آنها منتقل نماید تا در رتبه بندیهای جهانی معتبر به کسب رتبه های برتر دانشگاهی نائل آید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: